Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

DURADA DE L’ORGANISME AUTÒNOM

Article 53.- L’Agència de Desenvolupament Local constituïda com a Organisme Autònom per al desenvolupament socioeconòmic i ocupació de Santa Pola, es constitueix per temps indefinit, mitjançant acord de l’Ajuntament de Santa Pola.

Es podrà suprimir mitjançant acord de l’ Ajuntament seguint els tràmits reglamentaris.

Article 54.- En cas de dissolució, l’Ajuntament de Santa Pola succeirà l’Organisme Autònom universalment.

Article 55.- En allò que no s’haja previst en els Estatuts, i quan siga aplicable al funcionament, organització i activitats de l’Organisme, s’aplicaran supletòriament les disposicions de la legislació de Règim Local.