Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

DE LES OBRES, INSTAL•LACIONS I SERVEIS.

Article 46.- Les obres, instal•lacions i serveis es duran a terme per l’Organisme, amb estricta subjecció als projectes prèviament aprovats i amb arranjament a les normes que regulen la contractació de les Entitats Locals.