Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

L'Ajuntament de Santa Pola al febrer de l'any 2.017 va decidir engegar un Pla Estratègic de Ciutat i encomanar-ho al seu Organisme Autònom Municipal “Agenda de Desenvolupament Local” la seva engegada i Adreça.

El nom del Pla Estratègic de Santa Pola és “PLA CIUTAT- SANTAPOLAVANT”, amb un període temporal (2017-2022) i pretén a través de la planificació estratègica, la gestió del canvi a Santa Pola, doncs és necessari invertir a construir el futur de la ciutat, trobar solucions als problemes del present, superant les febleses i possibles amenaces, potenciant les fortaleses i aprofitant les oportunitats que es poguessin manifestar.

 

L'Oficina Tècnica és assumida pel Servei de Planificació i Qualitat de l'Agència de Desenvolupament Local i la Direcció a càrrec del seu Gerent, els qui en un primer moment van proposar dues fases, una primera on es realitzaria un DIAGNÒSTIC de la situació del Municipi a través de la valoració dels treballadors municipals, la ciutadania, empreses i associacions, incloent-se als nens i els joves, utilitzant la metodologia HDP (Fets, Desafiaments/Reptes i Projectes), mitjançant un procés participatiu liderat per la Corporació Municipal.

Amb el mateix Equip Tècnic va planificar el procés d'implementació del Pla Estratègic de Santa Pola, partint de les dades obtingudes en el DIAGNÒSTIC REALITZAT i amb les següents fases:

 1. Disseny del Procés d'elaboració del Pla.

1.1. Planificació de les diferents fases del pla.

1.2. Pla de visibilitat i de Difusió.

1.3. Organització de la inclusió de la Participació Ciutadana.

1.4. Potenciació de el “Consell de Participació Ciutadana Santapolavant”.

1.5. Recopilació de la Informació del document HDP i avaluació preliminar de la ciutat.

 1. Diagnòstic sectorial i global de Santa Pola (DAFO).
 1. Formulació del Pla

3.1. Visió de la Ciutat.

3.2. Establir Dimensions i Eixos Estratègics.

3.3. Definir Objectius, Línies d'Actuació i Projectes Motors.

 1. Pla d'implementació.

4.1. Establiment de el “marc lògic” del Pla de Ciutat.

4.2. Planificació del desenvolupament de les línies d'actuació i de l'execució dels projectes motors.

4.3. Cronograma d'execució del Pla.

4.4. Estimació Pressupostària.

4.5. Propostes de Fonts de Finançament.

 1. Redacció del Pla.
 1. Presentació pública de l'Estratègia del Pla Ciutat de Santa Pola.

Per accedir i seguir el Procés de IMPLEMETACIÓ del Pla Ciutat Santapolavant pots fer-ho a través del següent botó d'enllaç:

Placiutat implementacio

A l'hora d'iniciar el procés d'anàlisi DAFO (identificar les Febleses i Fortaleses Internes i les Amenaces i Oportunitats externes) participatiu i donat el context mundial que vivim emmarcat en la globalitat i les amenaces que de la mateixa es deriven (canvi de valors socials, majors índexs de pobresa i d'exclusió social, grans quotes de desocupació, ocupació de baixa qualitat, efectes del canvi climàtic i desequilibri en l'explotació dels recursos naturals i patrimonials) es creu convenient i s'aprova que l'elaboració definitiva del Pla Estratègic de Santa Pola s'alineï amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l'Agenda 2030 aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de Setembre de 2015 on es marca “un nou paradigma mundial, implantant un nou model de desenvolupament complex, posant de manifest el paper estratègic dels Governs Locals i Regionals, dels actors socials i econòmics dels territoris i de les seves Associacions per abordar el repte de la localització i abast dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, atès que les estratègies que han de promoure un model de desenvolupament sostenible deuen partir des de l'esfera local fomentant la participació de tota la ciutadania”

El passat 26 d'Octubre el Ple de l'Ajuntament de Santa Pola per UNANIMITAT va aprovar:

 • PRIMER:  Aprovar emmarcar l'elaboració del Pla Estratègic “PLA CIUTAT – Santapolavant” seguint els criteris, recomanacions i compromisos de l'Agenda 2030 aprovada per l'ONU, assumida pel Govern d'Espanya en el seu Pla d'Acció de l'Agenda 2030, així com per la Generalitat Valenciana segons "L'Agenda 2030: Full de ruta per a ciutats i pobles de la Comunitat Valenciana” i la “creació d'una Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible”
 • SEGUNDO: Aprovar la “Declaració de l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible.

 • TERCERO: Adherir-se als acords adoptats per l'Assemblea General de l'ONU de la “Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”.

 • CUARTO: Adherir-se a la “Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat Valenciana”

 • QUINTO: Adonar en la Propera Comissió Informativa de Polítiques Sectorials.

Para mas información sobre LA AGENDA 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible  puede hacerlo a través de los siguientes enlaces:

Objectius de desenvolupament sostenible (finestra nova)

Aliança de ciutats pel desenvolupament sostenible (finestra nova)