Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Marco Europeo / Marco Europeu

URBACT és un programa europeu d'intercanvi i aprenentatge que promou el desenvolupament urbà sostenible i integrat. Finançat conjuntament per la Comissió Europea i els Estats Membres, URBACT facilita que les ciutats europees treballen de forma conjunta en el desenvolupament de solucions efectives i sostenibles per als principals desafiaments als quals s'enfronten, compartint bones pràctiques i l'experiència adquirida, i integrant dimensions econòmiques, socials i ambientals.

Programa LIFE de la Unió Europea.

El Programa de Medi ambient i Acció pel Clima (LIFE) és l'instrument financer de la Unió Europea dedicat al medi ambient per al període 2014-2020.

Reactivate és un programa EURES de mobilitat laboral concebut per a ajudar als ocupadors a trobar treballadors qualificats i ajudar als ciutadans de la UE a trobar una ocupació, beca o contracte d'aprenentatge en un altre país de la UE.

El Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és l'instrument de la Unió Europea dirigit a reduir les disparitats econòmiques i socials entre les regions i fomentar la cohesió entre els territoris europeus.

Europa 2020 és l'estratègia decenal de la Unió Europea per al creixement i l'ocupació. Es va engegar en 2010 amb la finalitat de crear les condicions requerides per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020.

El programa d'Europa amb els Ciutadans pretén ajudar als ciutadans a entendre la Unió Europea, la seva història i diversitat, i en aquest context és molt important que els ciutadans siguin part fonamental en el procés de presa de decisions i participin als debats a nivell europeu, contribuint així a definir les polítiques europees.

Europa Creativa és el nou programa de la UE per al període 2014-2020 destinat a impulsar els sectors cultural i creatiu, amb un pressupost global d'1.460 milions d'euros.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top