Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Europa 2020 és l'estratègia decenal de la Unió Europea per al creixement i l'ocupació. Es va engegar en 2010 amb la finalitat de crear les condicions requerides per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Concretament, la Unió ha establit per a 2020 cinc ambiciosos objectius en matèria d'ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia. En cadascuna d'aquestes àrees, cada Estat membre s'ha fixat els seus propis objectius. L'estratègia es recolza en mesures concretes tant de la Unió com dels Estats membres.

Prioritats:

L'estratègia Europa 2020 tracta d'aconseguir un creixement intel.ligent, a través d'inversions més eficaces en educació, recerca i innovació,  sostenible, gràcies a l'impuls decidit a una economia baixa en carboni, i integrador, que pose l'accent en la creació d'ocupació i la reducció de la pobresa. L'estratègia se centra en cinc ambiciosos objectius en les àrees d'ocupació, innovació, educació, reducció de la pobresa i canvi climàtic / energia.

La UE ha establit per al 2020 cinc objectius ambiciosos en matèria d'ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia. Són els següents:

1. Ocupació.

  • Garantir l'ocupació al 75% de les persones de 20 a 64 anys.

2. I+D.

  • Invertir el 3% del PIB de la UE en I+D

3. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica.

  • Situar les emissions de gasos d'efecte hivernacle un 20% (o un 30% si es donen les condicions) per sota dels nivells de 1990.
  • Generar el 20% de les nostres necessitats d'energia a partir de fonts renovables.
  • Augmentar el 20 % de l'eficiència energètica.

4. Educació.

  • Reduir les taxes d'abandó escolar per sota del 10%.
  • Aconseguir que almenys un 40% de les persones de 30 a 34 anys d'edat hagen acabat estudis superiors.

5. Lluitar contra la pobresa i l'exclusió social.

  • Reduir almenys en 20 milions el nombre de persones en situació o risc de pobresa i exclusió social.

Els Estats membres han adoptat els seus propis objectius nacionals en cadascuna d'aquestes àrees. A més, els líders europeus han acordat una sèrie d'actuacions concretes a nivell nacional i de la UE.

 

Més informació

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top