Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

URBACT és un programa europeu d'intercanvi i aprenentatge que promou el desenvolupament urbà sostenible i integrat. Finançat conjuntament per la Comissió Europea i els Estats Membres, URBACT facilita que les ciutats europees treballen de forma conjunta en el desenvolupament de solucions efectives i sostenibles per als principals desafiaments als quals s'enfronten, compartint bones pràctiques i l'experiència adquirida, i integrant dimensions econòmiques, socials i ambientals.

URBACT utilitza els recursos i els coneixements tècnics amb l'objectiu d'enfortir la capacitat de les ciutats per a oferir estratègies i accions urbanes de caràcter integrat d'acord als desafiaments urbans. El programa aconsegueix aquests objectius creant xarxes temàtiques centrades en diferents problemes urbans, explicant cadascuna d'aquestes xarxes amb entre cinc i dotze membres, que inclouen a professionals, Administracions Públiques, així com grups d'interès d'altres organismes públics, del sector privat i de la societat civil.

És un programa cofinançat  pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

 

 

El programa URBACT III identifica la zona del programa i defineix dues categories de beneficiaris: els principals (ciutats) i altres beneficiaris (socis no-ciutats).
 • Beneficiaris principals:
  • Autoritats locals dels 28 Estats membres de la UE, així com Noruega i Suïssa. Aquestes autoritats locals poden pertànyer a municipis concrets o bé correspondre's amb autoritats metropolitanes.
 • Altres beneficiaris:
  • Agències locals: Organitzacions concebudes com a públiques o semipúbliques, pertanyents a l'autoritat local ja siga íntegrament o en part.
  • Autoritats provincials, Regionals i Locals.
  • Universitats i Centres de Recerca.
Tots els integrants del programa hauran de ser autoritats públiques o entitats equivalents.
Beneficis per a les ciutats participants:
  • Compartir i aprendre de les ciutats europees involucrades en el projecte.
  • Treballar les ciutats participants, sobre un desafiament o qüestió comuna, per a la consecució de solucions innovadores implementant una estratègia urbana integrada.
  • Treballar amb socis de la UE i desenvolupar un pla d'acció integral amb suport financer.
El programa URBACT fomenta l'intercanvi d'experiències en temes de desenvolupament urbà sostenible a nivell europeu entre ciutats. S'organitza entorn de quatre objectius prioritaris:
 1. Millorar la capacitat de gestionar polítiques i pràctiques urbanes sostenibles de forma integrada i participativa.
 2. Dissenyar pràctiques  i polítiques urbanes sostenibles en les ciutats.
 3. Perfeccionar la implementació d'accions i estratègies urbanes integrals i sostenibles en les ciutats.
 4. Emprar les polítiques de desenvolupament urbà i sostenible en la presa de decisions a tots els nivells.

Per a aconseguir aquests objectius, URBACT III desenvolupa tres tipus d'intervencions:

 • L'intercanvi trasnacional.
 • La creació de capacitats.
 • La capitalització i difusió.

Promovent, amb tot açò, les actuacions de capitalització i difusió de resultats de diversa índole.

El programa URBACT III s'organitzarà entorn d'uns objectius principals:
Si bé és cert que el tipus i la naturalesa dels temes i qüestions d'àmbit urbà, varien d'unes ciutats a unes altres, URBACT III se centrarà especialment en els aspectes d'interès comú que afronten les ciutats europees.
 1. Objectiu (I): Enfortiment a les ciutats,  en la gestió de recerca i en el desenvolupament tecnològic, així com en la innovació.
 2. Objectiu (IV): Suport al canvi feia una economia de baixes emissions de carboni en tots els sectors.
 3. Objectiu (VI): Protecció del medi ambient i foment de l'eficiència dels recursos.
 4. Objectiu (VIII): Promoció de l'ocupació i suport a la mobilitat laboral.
 5. Objectiu (IX): Promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa.
El programa URBACT III compta amb un pressupost total de 96,3 milions d'euros.
Els socis de les regions més desenvolupats, seran cofinançats un 70% pel FEDER.
Els socis de regions menys desenvolupades, així com també  les regions de transició seran cofinançats en un 85 % pel FEDER.
Els socis de Noruega i Suïssa, seran cofinançats en un 50% pels fons nacionals de Noruega i Suïssa respectivament.