Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Reactivate és un programa EURES de mobilitat laboral concebut per a ajudar als ocupadors a trobar treballadors qualificats i ajudar als ciutadans de la UE a trobar una ocupació, beca o contracte d'aprenentatge en un altre país de la UE.

EURES és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels 28 Estats membres de la UE, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

La xarxa està composta per l'Oficina Europea de Coordinació, les Oficines Nacionals de Coordinació, els socis de EURES i els socis de EURES associats.

Els socis de la xarxa poden ser serveis públics d'ocupació, serveis privats d'ocupació, sindicats, organitzacions patronals i altres agents del mercat laboral. Els socis faciliten informació i ofereixen serveis de col·locació i contractació als ocupadors i als sol·licitants d'ocupació mentre que les Oficines de Coordinació, tant europea com a nacionals, supervisen l'organització d'activitats a escala europea i nacional respectivament.

Així mateix, EURES exerceix una funció important en la facilitació d'informació específica i ofereix serveis de col·locació que redunden en benefici dels ocupadors i treballadors fronterers de les regions transfrontereres europees.

El programa REACTIVATE:

Reactivate (finestra nova) és un programa EURES de mobilitat laboral concebut per a ajudar als ocupadors a trobar treballadors qualificats i ajudar als ciutadans de la UE a trobar una ocupació, beca o contracte d'aprenentatge en un altre país de la UE. En particular té per finalitat cobrir vacants difícils amb candidats motivats de tota Europa.

Les empreses xicotetes i mitjanes (Pimes) poden rebre ajuda financera per a cobrir les despeses de formació i incorporació del nou empleat, becari o aprenent.

EURES Espanya és soci dels projectes “REACTIVATE” de França, Itàlia i Suècia.

Els candidats en cerca de treball han de tenir els següents requisits:

 • Major de 35 anys.
 • Nacional i resident legal en un Estat membre de la UE.
 • Persones que no troben ocupació o oportunitat de formació en el seu país.
 • Persones que volen traslladar-se a treballar en un altre Estat membre de la UE.

Les empreses que volen beneficiar-se d'aquest programa han de tenir els següents requisits:

 • Empreses o organitzacions registrades en un Estat membre de la UE.
 • Empreses que desitgen contractar personal amb perfil específic i tenen dificultats per a trobar-ho en el seu propi país.
 • Empreses que volen contractar treballadors, becaris o aprenents majors de 35 anys d'altres Estats membres de la UE.
 • Empreses capaces de facilitar formació en el lloc de treball i altres tipus de suport als candidats contractats.

Per a poder participar en Reactivate, els interessats han de registrar-se en el website.

Per als ocupadors:

 • Recolze en el reclutament: un conseller Reactivate oferirà a cada ocupador un conjunt de serveis i suports personalitzats.
 • Gestió de vacants: facilitat tant a l'hora de publicar l'oferta del lloc de treball, pràctiques o aprenentatge, així com garantir una gestió flexible i amigable a través de la plataforma online.
 • Reclutament i contractació de candidats preseleccionats: els consellers Reactivateajuden als ocupadors en la identificació de les seues necessitats reals de contractació i cerquen als candidats idonis sobre la base dels criteris prèviament establits.
 • Reactivate també ofereix recolze en el desenvolupament de plans de formació per a pràctiques i aprenentatge.
 • Incentius de formació: incentius econòmics per a PIMES que els permeten cobrir els costos relacionats amb la formació en el treball per a promocionar la integració dels treballadors contractats.
 • Recolze en el lloc de treball: Reactivate ofereix recolze en el lloc de treball mitjançant el seguiment de les contractacions amb la participació del treballador i de l'ocupador.

Per als treballadors:

 • Orientació professional, ajuda en la preparació de candidatures i desenvolupament en la carrera professional.
 • Habilitats i desenvolupament professional: accés a recursos de formació, assessorament sobre competències i habilitats, informació sobre treballs, ocupadors i serveis professionals.
 • Accés a llocs de treball: accés a ofertes de treball a nivell europeu, registre en esdeveniments relacionats amb el desenvolupament professional, participació en processos de selecció gràcies a Reactivate com a eina de cassació o “matching” entre l'oferta i la demanda, concert d'entrevistes.

Els empresaris han de pagar el salari i la seguretat social o altres beneficis d'acord amb la legislació laboral nacional. També han de facilitar un contracte de treball d'almenys sis mesos de durada (per als treballs en pràctiques pot ser una durada inferior).

 

Informació "Reactivate" (PDF, 691KB) (finestra nova)

Guia "Reactivate" (PDF, 756KB) (finestra nova)