Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

L'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola és un Organisme Autònom Municipal que inicia el seu camí el 02 de gener de 1996,  no obstant això, va ser creada per acord del Ple de l'Ajuntament el 24 de febrer de 1995.

La nostra missió és la gestió, desplegament i execució de quantes activitats i actuacions vagen encaminades a afavorir el desenvolupament socioeconòmic i la creació d'ocupació en el municipi de Santa Pola, podent col·laborar amb altres municipis i Entitats o Administracions de tota índole i àmbit, a fi de complir millor els seus objectius. Les activitats s'exercixen davall la base d'un fi no lucratiu.

L'ADL té personalitat jurídica pròpia, disposant d'un consell d'Administració (representat per: l'Equip de Govern municipal, l'Oposició i els Agents Sindicals i Empresarials) , una Comissió Executiva i un Gerent. Orgànicament depén de la Regidoria Delegada de l'ADL, que ocupa la Vicepresidència de l'Organisme Autònom Municipal, sent el seu President, l'Alcalde-President de la Corporació.

L'Agència de Desenvolupament Local compta amb un sistema integrat de gestió de qualitat i seguretat i salut en el treball conforme a la norma ISO 9001 per a les següents activitats:

  • La Prestació dels Serveis de Polítiques Actives d'Ocupació.
  • Inserció Laboral
  • Programes propis de foment d'ocupació
  • Col·locació i assessorament a empreses
  • Formació i qualificació per a l'ocupació
  • Projectes d'escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació
  • Assessorament, emprendimiento, autoocupació i economia social.

Aquest sistema de gestió de la qualitat es troba integrat amb el de seguretat i salut en el treball conforme a OHSAS 18001:2007.

Actualment estem procedint a adaptar el Sistema de Gestió de la Qualitat certificat en UNE-EN ISO 9001:2008 en la nova norma UNE-EN ISO 9001:2015, aprovant-se amb data de gener de 2018 la Política Integrada de Qualitat.

Política Integrada de Qualitat(PDF, 531KB) (finestra nova)

Descarregar Valors (PDF, 600KB) (finestra nova)