Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

L'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola és un Organisme Autònom Municipal que inicia el seu camí el 02 de gener de 1996, no obstant això, va ser creada per acord del Ple de l'Ajuntament el 24 de febrer de 1995.

La nostra missió és la gestió, desplegament i execució de quantes activitats i actuacions vagen encaminades a afavorir el desenvolupament socioeconòmic i la creació d'ocupació en el municipi de Santa Pola, podent col·laborar amb altres municipis i Entitats o Administracions de tota índole i àmbit, a fi de complir millor els seus objectius. Les activitats s'exerceixen davall la base d'una fi no lucrativa.

L'ADL té personalitat jurídica pròpia, disposant d'un consell d'Administració (representat per: l'Equip de Govern municipal, l'Oposició i els Agents Sindicals i Empresarials) i una Comissió Executiva. Orgànicament depén de la Regidoria Delegada de l'ADL, que ocupa la Vicepresidència de l'Organisme Autònom Municipal, sent la seua Presidenta, l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació.

L'Agència de Desenvolupament Local compta amb un sistema de gestió de qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015, per a les següents activitats:

  • La Prestació dels Serveis de Polítiques Actives d'Ocupació.
  • Inserció Laboral.
  • Programes propis de foment d'ocupació.
  • Col·locació i assessorament a empreses.
  • Formació i qualificació per a l'ocupació.
  • Projectes d'escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació.

La Política de Qualitat és aprovada al desembre de 2022 pel Consell d'Administració de l'Agència de Desenvolupament Local, sent la revisió 06 (12/22).

Descarregar Política (PDF, 352.88KB) (finestra nova)

Descarregar Valors (PDF, 600KB) (finestra nova)