Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Entre les línies estratègiques del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, hi trobem la recaptació de les inquietuds dels agents socials per a avaluar l’engegada de nous projectes tecnològics, així com la realització de labors de difusió de solucions informàtiques, tendències de la tecnologia, legislació, etc.

Actuacions dutes a terme pel Servei de Noves Tecnologies:

Data de celebració: 25 de novembre 2011. Baluard del Duc

Jornada organitzada per l’ADL en col•laboració amb ADLYPSE i la Diputació d’Alacant, dirigida als professionals del Desenvolupament Local i de la Gestió de la Qualitat. Durant el transcurs de la jornada, el Servei de Noves Tecnologies va presentar les ferramentes per a la Gestió per Processos de l’Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola.

Data de celebració: 23 de Novembre 2010. Baluard del Duc

Seminari organitzat en col•laboració amb PADIMA, dirigit especialment a les PIMES de la localitat. S’hi va tractar sobre la protecció d’un dels actius més importants de l’empresa de hui: la creativitat.

Data de celebració: 26 de Maig 2009. Centre de Formació Mestre José Tovar García

La finalitat d’esta jornada va ser que les empreses, organitzacions i professionals tingueren informació i adquiriren els coneixements necessaris per a crear i potenciar una marca i la seua identitat digital en Internet. També es va tractar d’acostar, de manera pràctica, a tots els empresaris de ferramentes i estratègies que els permeten potenciar la seua empresa en Internet, i informar-los del nou concepte Web 2.0.

Acto Web2.0

Data de celebració: 25 de Maig 2009. Múrcia

L’ADL va acudir a la jornada Lotusphere "Arriba a la teua ciutat" amb la ponència "Lotus Notes i la modernització de l’Administració Pública", on va presentar la seua "bona pràctica" en l’ús del Lotus Notes, tant en el treball diari com en la ferramenta desenrotllada per la pròpia Agència de gestió de la qualitat "SOFTQCalidad" i en la posada en marxa del seu pla de modernització.

Data de celebració: 19 de Maig 2009. Centre de Formació Mestre José Tovar García

Jornada sobre la "Llei de Protecció de Dades" dirigida a PIMES, organitzada per l’ADL en col•laboració amb la Consultora DGE. L’objectiu d’esta jornada va ser que les empreses, organitzacions i professionals tingueren informació i adquiriren coneixements sobre tots els requisits exigits per la Llei i el reglament 1720/2007