Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

L’objectiu principal del Servei és la coordinació de l’organització interna de tots els serveis de l’Agència, per tal de dur a terme una gestió administrativa eficient, a través de la tramitació d’expedients perquè siguen aprovats als corresponents òrgans de govern i el manteniment de les relacions amb Secretaria, Intervenció i Tresoreria d’aquest Organisme Autònom.

Monigote Admon