Serveis

Acces Novetat

Placiutat agenda2030

Europa UE

Proveïdors

El Servici TIC de l'ADL s'encarrega del manteniment de les ferramentes de gestió actuals de l’ADL i del afavoriment de la gestió informatitzada i integrada en col•laboració amb d’altres serveis.

 • SOFTQCalidad; ferramenta desenvolupada pel Servei de Noves Tecnologies, l’objectiu principal de la qual és la gestió integrada de manera electrònica dels Sistemes de Qualitat, amb els respectius avantatges de seguretat, agilitat en la gestió, accessibilitat de la informació, reducció del consum de paper, etc., en contra de la gestió tradicional basada en documents impresos.

Logo SoftQCalidad

 • SOFTAdministración: amb l’afany de proporcionar als ciutadans la major i millor qualitat en els serveis que ofereix, i complint la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, va adquirir el 2008 un software de modernització que ens permet d’automatitzar la gestió dels Òrgans de Govern i Resolucions, el Registre d’Entrades i Eixides i la Gestió d’Expedients. L’ADL manté actiu un procés de millora contínua d’aquestes ferramentes i les adapta a les necessitats tant internes com demandades pel ciutadà.

Logo Softadmon

 • SOFTGestión: ferramenta desenvolupada pel Servei de Noves Tecnologies per a la gestió dels serveis externs, les característiques principals de la qual són:
   • Gestió de cursos, alumnes i necessitats formatives.
   • Gestió d’expedients d’ocupació, emprenedors i formació.
   • Facturació de Temps.
   • Control LOPD.
   • Basada en el concepte de "dada única".

Logo SoftGestion

 • Plataforma de Formació En Línia: ferramenta de docència i gestió de cursos basada en el software lliure, i configurada i adaptada per a cobrir les necessitats de l’ADL. Aquesta ferramenta té com com a objectiu l’apropament de la formació als ciutadanss, de manera que en facilita l’accés i complementa la formació presencial tradicional. L’Agència disposa tant de cursos propis com de col•laboració amb d’altres institucions.

eformacion

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top