Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

La llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, té com a objecte garantir i protegir, en la qual cosa concernix al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

L'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola té implantades les mesures i protocols necessaris per a garantir el correcte tractament de les dades de caràcter personal per part del seu personal. En este sentit, se sotmet a auditories biennals externes de verificació del compliment de dita normativa. Estes auditories tenen com a objecte determinar si es complix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i si s'han establit, són adequades i es complixen les mesures de seguretat que marca dita normativa. Una vegada realitzades les mateixes, l'empresa auditora presenta el corresponent informe d'auditoria en què s'arreplega el grau de compliment, les deficiències trobades i les mesures correctores que seria necessari posar en marxa, en el cas que fóra necessari.

Resultats de les últimes auditories:

2014 - Resultat Auditoria

2012 - Resultat Auditoria

2010 - Resultat Auditoria

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top