Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

DURADA DE L’ORGANISME AUTÒNOM

Article 53.- L’Agència de Desenvolupament Local constituïda com a Organisme Autònom per al desenvolupament socioeconòmic i ocupació de Santa Pola, es constitueix per temps indefinit, mitjançant acord de l’Ajuntament de Santa Pola.

Es podrà suprimir mitjançant acord de l’ Ajuntament seguint els tràmits reglamentaris.

Article 54.- En cas de dissolució, l’Ajuntament de Santa Pola succeirà l’Organisme Autònom universalment.

Article 55.- En allò que no s’haja previst en els Estatuts, i quan siga aplicable al funcionament, organització i activitats de l’Organisme, s’aplicaran supletòriament les disposicions de la legislació de Règim Local.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top