Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

  • Planificació de la integració del Pla de Prevenció en el Sistema de Gestió de la Qualitat segons ISO 9001 y OHSAS 18001.
  • Actualització de l’Avaluació de Riscos Laborals de l’Agència.
  • Implantació Pla d’Emergència C/Drassanes i Centre de Formació.
  • Realització simulacre Pla d’Emergència.
  • Programa de gestió anual d’objectius i metes. Descarregar
  • Elaboració de procediments i instruccions tècniques de prevenció.

Per a integrar la Llei de Riscos Laborals al nostre treball, s’està actualitzant el Sistema de Gestió de la Qualitat de l’ADL, i contemplem, entre d’altres aspectes importants, que contem amb un Pla de Prevenció i amb un Pla d’Emergència.

  • Formació dels treballadors en mesures preventives en funció dels riscos laborals identificats.

Així mateix, s’hi imparteix una formació als treballadors de l’ADL per a incorporar l’atenció en primers auxilis i les pautes que han de seguir davant una emergència.

prevencion