Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

ACTUACIÓ COFINANÇADA PER LA UNIÓ EUROPEA A través DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció obtinguda: 212.901,36 €
Nombre de contractes: 9
Durada del contracte: 1 any
Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

Mecànic/a d'automòbil: 1 persona

 • Manteniment d'automòbils del parc mòbil municipal.

Acta de selecció (Mecànic d'Automòbil) Important

Bidell - Ordenança: 1 persones

 • Lliurament i recollida de correu o documentació entre dependències municipals.
 • Centraleta.

Acta de selecció (Bidell - Ordenança) Important

Personal de Neteja: 2 persones

 • Neteja d'instal·lacions municipals: Centre Cívic, Col·legis, Biblioteca, etc.

Acta de selecció (Personal neteja) Important

Auxiliars Administratiu/a: 2 persones

 • Suport administratiu per a diferents departaments municipals.
 • Fotocopiat, escanejat, atenció usuaris, etc.

Acta de selecció (Auxiliar Administratiu) Important

Dinamitzadors/as Culturals: 2 persones

 • Visites guiades en el museu de Santa Pola.
 • Visites guiades Barco Museo Esteban González.
 • Atenció al visitant.

Acta de selecció (Dinamitzadors Culturals). Important

Subvenció obtinguda: 244.802,44 Euros

Nombre de contractes: 12

Durada del contracte: 1 any

Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Arqueòleg/a: 1 persona

- Inventari, estudi i catalogació dels fons del Museu del Mar.
- Elaboració de Memòries arqueològiques.
- Visites guiades als jaciments arqueològics de la Picola i El Palmerar.
- Elaboració d'Informes tècnics.

Acta de selecció (Arqueologia) Important

 • Docent d'Inglés: 1 persona

- Impartició de cursos presencials d'idiomes: Inglés
- Impartició de tallers sobre cerca d'ocupació en Inglés per a aturats: Entrevista i CV en Inglés.
- Elaboració de materials didàctics per als cursos.
- Traducció de documentació a l'anglés per a Projectes Europeus.

Acta de selecció (Docent anglés)  Important

 • Programador/a d'aplicacions Informàtiques: 1 persona

- Manteniment i configuració d'equips informàtics.
- Instal·lació de programari
- Gestió d'Inventari TIC
- Manteniment de xarxes
- Configuració de servidors Linux

Acta de selecció (Programador aplicacions informàtiques) Important

 • Administratiu/a: 1 persona

- Funcions administratives a diferents departaments
- Control de bases de dades
- Gestió de documentació interna i externa

Acta de selecció (Administratiu/a)  Important

 • Treballador/a Social: 1 persona

- Atenció a usuaris de Serveis Socials
- Tramitació de Renda Garantida de ciutadania.
- Tramitació de sol·licituds Llei de Dependència.
- Visites a domicili per a l'elaboració d'informes socials
- Suport en recollida d'informació per a diferents òrgans (Secció de menors, Fiscalia de menors, etc)

Acta de selecció (Treballador/a Social)  Important

 • Integradora Social: 1 persona

- Entrevistes personals a usuaris de Serveis Socials
- Visites a domicili
- Seguiment absentisme escolar
- Participació en casos d'Intervenció Familiar
- Suport educatiu en el Club de Convivència de Menors.

Acta de selecció (Integrador/a social)  Important

 • Tècnic/a en Informació turística: 1 persona

- Atenció al públic en oficines de turismes de Santa Pola.
- Contestació de correus i atenció telefònica
- Manteniment actualitzat d'informació general: horaris, preus, etc
- Realització d'enquestes de satisfacció a usuaris
- Realització de visites guiades a grups
- Suport telefònic als punts turístics de les platges al juliol i agost

Acta de selecció (Informació turística)  Important

 • Graduat/a en Turisme: 1 persona

- Suport al departament de Platges de l'Ajuntament de Santa Pola en Gestió de Qualitat i -Ambiental segons normes UNEIX-En ISO
- Gestió de processos: Pla de manteniment d'infraestructures, Procés d'anomalies, prestació del servei
- Anàlisi i extracció de resultats d'enquestes de satisfacció d'usuaris de platges

Acta de selecció (Graduat en Turisme)  Important

 • Tècnic/a al mig Ambient: 1 persona

- Suport al departament de Platges de l'Ajuntament de Santa Pola en el Sistema de Gestió Ambiental:
- Campanyes de sensibilització ambiental entre la ciutadania
- Fixació d'objectius i metes
- Seguiment de l'actuació ambiental de l'organització
- Preparació de candidatures a banderes blaves i altres guardons
- Realització de propostes de millora
- Assegurament de compliment de legislació ambiental

Acta de selecció (Tècnic/a al mig Ambient)  Important

 • Tècnic/a Superior en Comptabilitat: 1 persona

- Funcions de Fiscalització i Comptabilitat a l'Ajuntament de Santa Pola

Acta de selecció (Tècnico Superior en Comptabilitat)  Important

 • Maestro/a d'educació Infantil: 1 persona

- Suport a les biblioteques municipals
- Participació en la preparació i realització d'activitats culturals de les biblioteques
- Preparació de material publicitari
- Manteniment de bases de dades
- Atenció al públic: informació, préstecs i devolucions
- Ordenació de fons
- Preparació tècnica dels llibres.

Acta de selecció (Maestro d'educació ambiental) Important

 • Tècnic Superior en Ciències Polítiques o Sociòleg/a: 1 persona

- Suport al Servei de Planificació i Qualitat de l'ADL
- Gestió de Projectes Europeus
- Suport i participació en el Pla Estratègic de Santa Pola
- Realització de: informes, propostes, seguiment de dades estadístiques, participació en tallers, preparació de convocatòries.
- Elaboració i traducció de documents en anglés.

Acta de seleccion (Ciències polítiques o Sociòleg)  Important

 

ACTUACIÓ COFINANÇADA PER LA UNIÓ EUROPEA MITJANÇANT EL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

Subvenció obtinguda: 122.401,20 Euros.
Nombre de contractes: 7
Durada del contracte: Des del 19 de juliol de 2017 al 18 de juliol de 2018.
Tipus de contracte: Contracte en pràctiques.

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

Arqueòloga: 1 persona

 • Inventari, estudi i catalogació dels fons del Museu del Mar.
 • Elaboració de Memòries arqueològiques.
 • Visites guiades als jaciments arqueològics de la Picola i El Palmerar.
 • Elaboració d'Informes tècnics.

Geògraf: 1 persona

 • Actualització del diagnòstic d'indicadors de sostenibilitat turística de Santa Pola.
 • Participació i col·laboració en tasques derivades del Pla Ciutà Santapolavant.
 • Estudi de propostes per a una possible engegada d'un Observatori de Desenvolupament Local per a Santa Pola.

Integradora Social: 1 persona

 • Entrevistes personals a usuaris de Serveis Socials.
 • Visites a domicili.
 • Seguiment absentisme escolar.
 • Participació en casos d'Intervenció Familiar.
 • Suport educatiu en el Club de Convivència de Menors.

Treballadora Social: 1 persona

 • Atenció a usuaris de Serveis Socials.
 • Tramitació de Renda Garantida de ciutadania.
 • Tramitació de sol·licituds Llei de Dependència.
 • Visites a domicili per a l'elaboració d'informes socials.
 • Recolze en recollida d'informació per a diferents òrgans (Secció de menors, Fiscalia de menors, etc).

Tècnics en Sistemes Microinformáticos: 2 persones

 • Manteniment i configuració d'equips informàtics.
 • Instal·lació de programari.
 • Gestió d'Inventari TIC.
 • Manteniment de xarxes.
 • Configuració de servidors Linux.

Professora d'Idiomes: 1 persona

 • Impartició de cursos presencials d'idiomes: Inglés i Francès.
 • Impartició de tallers sobre cerca d'ocupació en Inglés per a aturats: Entrevista i CV en Inglés.
 • Elaboració de materials didàctics per als cursos.
 • Traducció de documentació a l'anglès per a Projectes Europeus.

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció obtinguda: 106.450,68 €
Nombre de contractes: 7
Durada del contracte:  Des del 19 de juliol de 2017 al 18 de juliol de 2018
Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

Fuster: 1 persona

 • Treball de manteniment en totes les instal·lacions del Museu del Mar.

Jardiner/a: 3 persones

 • Recolze en la recollida de palmells durant la poda de palmeres.
 • Manteniment de Jardins.
 • Reg amb cuba.
 • Esbrosse.
 • Neteja de Solars.

Personal de Neteja: 3 persones

 • Neteja d'instal·lacions municipals: Centre Cívic, Col·legis, Biblioteca, etc.

 

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top