Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

  • Informació i orientació personalitzada a usuaris de formació.
  • Realització d’itineraris de formació i assessorament a empreses per a plans de formació.
  • Organització de cursos de formació per a desocupats i col•lectius desfavorits.
  • Organització de cursos de formació per a empresaris i treballadors en actiu.
  • Formació pròpia amb suport de les NNTT (autoformació).
  • Formació on line (Aula Mentor).

Monigote Formacion