Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Un dels nostres objectius és la satisfacció de les necessitats formatives de la nostra població, tant del present com del futur pròxim, tant a nivell de reciclatge dels nostres empresaris, directius i treballadors ocupats, com dels nostres desocupats, sobretot els més jóvens o aquells amb més dificultats d'accés a l'ocupació.

Per a ajustar la nostra planificació formativa, tant amb recursos propis, com a través de gestionar formació d'altres administracions, tenim la necessitat de saber qual és la demanda que tenim a tots els nivells, i a més tant en el present com en un futur pròxim.

Independentment d'altres sistemes de participació que disposem, veiem necessaris saber quals són les demandes dels nostres veïns i per això incorporem en este apartat dos blocs:

  • Bloc 1 - En què necessites formar-te?: Dirigit als treballadors i directius (ocupats i desocupats) perquè ens informen sobre que especialitats i temes els agradaria formar-se.
  • Bloc 2 - Que formació necessiten els meus treballadors?: Dirigit a empresaris i emprenedors perquè ens indiquen que tipus de treballadors i nivell de formació necessiten actualment i qual és la tendència de necessitats formatives existix en el nostre territori.