Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

El Manteniment de Tercers és el imprés necessari per a formalitzar el pagament per part de l'Agència de Desenvolupament Local a la persona física o jurídica per mitjà de transferència al compte bancari indicada per l'interessat. 

Este document haurà de presentar-se degudament omplit, amb les dades de l'interessat o raó social, així com amb el segell de conformitat de l'entitat bancària corresponent. Així mateix, qualsevol canvi en el número de compte de l'interessat, haurà de comunicar-se per mitjà de la presentació d'una nova fitxa de manteniment de tercers.

Descarregar manteniment Tercers (PDF, 426KB) (finestra nova)

Descarregar imprés manteniment de Tercers (ODT, 48KB) (finestra nova)