Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

En virtut de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, els proveïdors que hagen entregat béns o prestat servicis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica.

L'Agència de Desenrotllament Local de Santa Pola es troba adherida al FACe (Punt general d'entrada de factures electròniques) per a la recepció de les factures electròniques emeses pels seus proveïdors. Si vosté és un proveïdor de l'Agència de Desenvolupament Local, a partir de l'1 de febrer de 2017 està obligat a presentar a través del FACe les seues factures.

Els codis de l'ADL com a receptor de factures electròniques són:

  • Oficina Comptable: L01031210 INTERVENCION
  • Òrgan gestor: LA0006011 AGENCIA DESARROLLO LOCAL
  • Unitat tramitadora: L01031210 HACIENDA