Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Data: Agost 2021 / Estat: Tancat

Assumpte: L'ADL a través de la Regidoria d'Infraestructures de l'Ajuntament de Santa Pola sol·licita la contractació de la "Assistència Tècnica del projecte europeu URBACT III Health&Greenspace, fase 2, per a les actuacions programades de setembre 2021 a agost de 2022 que són:

Justificació financera, gestió Trobada Transnacional en Poznan (Polònia), Tartu (Estònia), Límerick (Irlanda), gestió Visites d'Estudi en Messina (Itàlia) o Suceava (Romania), 4 convocatòries ULGs (Grup d'Acció Local), elaboració del Pla d'Acció Integral- IAP, Suport en les Actuacions de Xicoteta Escala, Informes temàtics periòdics, Informe final del projecte europeu, assistència tècnica a l'esdeveniment URBACT nacional final del projecte”.

Les actuacions del servei d'assistència tècnica a dur a terme durant la duració del contracte serien:

Gestió Financera Projecte (de setembre 2021 a agost de 2022):

Suport en la justificació financera.

- Aclariment de dubtes entre Auditors Externs/Ajuntament i Líder Europeu.
- Actualització de despeses i justificació en la plataforma europea Synergie.
- Altres actuacions necessàries de suport.

Trobades Transnacionals i Visites Estudi:

Assistència tècnica en les reunions transnacionals que tinguen lloc en les diferents ciutats pertanyents a la xarxa o en aquelles altres que per la planificació del projecte es requerisca la participació de l'Ajuntament de Santa Pola:

Preparació documental trobada transnacionals a Poznan (octubre 2021), Tartu (gener 2022), Limerick (juny 2022), i visites d'estudi a Messina o Suceava (novembre 2021).

- Col·laboració per a la cerca de vols, hostalatge, transport al país de destinació, etc.
- Interlocució amb els líders del projecte i Ajuntament per a la seua organització i concreció actuacions.
- Elaboració documents de treball (anglés i castellà).
- Altres actuacions necessàries de suport.
- S'acordarà amb la coordinació municipal del projecte la conveniència de l'assistència tècnica a la trobada transnacional, en cas de la seua realització de manera presencial.
- En cas de realitzar-se l'esdeveniment en línia, es coordinarà i gestionarà la seua execució en les eines telemàtiques que s'acorden.
- Nota: les dates de les trobades transnacionals poden patir canvis per part dels líders del projecte.

Actuacions Locals i ULG (1 al setembre 2021, 1 febrer 2021, 1 abril 2022 i 1 al juliol de 2022):

1. Assistència tècnica en les reunions del Grup Local com a coordinació del ULG que se celebren per a la consecució del present Projecte, almenys 4 convocatòries ULG:

- Preparació de convocatòries.
- Elaboració de documents de treball per a les reunions (formats power-point, Word, etc.)
- Suport en les presentacions al ULG.
- Realització de les Actes (anglés i castellà).
- Suport per a la preparació de la documentació gràfica (fotos, vídeos, etc.).
- Preparació documentación per a remissió al Líder europeu.
- En cas necessari, redacció nota per a la premsa dels resultats del ULG.

2. Suport en les actuacions Locals..

- Presentacions del projecte, assessorament actuacions, etc.

3. Suport en la preparació de documentació i l'execució de les Accions de Xicoteta Escala (SSAs)..

Pla de Comunicació (setembre 2021- agost 2022):

1. Assessorament i assistència tècnica en la utilització dels diferents mitjans telemàtics i la utilització de canals específics per a cada tipus de públic objectiu, a fi de millorar l'eficiència dels resultats del citat pla:

- Xarxes Socials: Facebook, Twitter, Instagram, etc..
- Web, prensa i ràdio.

2. Colaboració en la difusió de resultats (web, xarxes socials, comunicació tradicional, etc.).

Lliurables: 

Elaboració de documents que requerisca l'execució i implementació del projecte::

- Pla d'Acció Integrat – IAP.
- Informes Temàtics (almenys 3).
- Informes de reprogramació activitats i pressupost.
- Informe final del projecte europeu.

 

En general, es requereix del Servei d'Assistència Tècnica al projecte: el suport en la gestió d'activitats, realització d'informes, documents i resultats administratius i financers que es requerisquen per part del Líder i Expert Europeu.

Els documents seran traduïts per l'adjudicatari a l'anglés i/o al castellà, respectivament, segons necessitats..

Tant en els ULG, trobades transnacionals, visites d'estudi locals o altres trobades que es concreten que no es puguen fer presencials per la situació de la pandèmia COVID-19, s'oferirà suport tècnic en línia per a la realització dels mateixos durant la duració de les trobades en aquests formats..

Duració de la contractació: màxim 12 mesos.

Preu oferta del contracte: màxim 13.200,00€ (IVA inclòs).

Presentació d'ofertes:

Totes aquelles empreses que estiguen interessades a presentar pressupost, podran remetre la seua proposta al correu electrònic mcgonzalezletraadlsantapola.es, data límit 18 d'agost de 2021 (23.59 hores).

Pla de treball ajustat Fase 2 (EN)