Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Dilluns passat es va publicar la convocatòria per a l'exercici 2020 del Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

Les ajudes de Labora oscil·laran entre els 1.500 euros i els 4.000 euros, depenent de la modalitat de la contractació. Així, en el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració, s'oferiran 1.500 euros, que s'ampliaran a 3.500 euros si la contractació és de sis mesos. Aquests imports s'incrementaran en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat funcional o a una dona. Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

La contractació ha d'efectuar-se a partir de l'1 de gener de 2020 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma, sent el termini de presentació de les sol·licituds des del dia 4 de febrer de 2020 fins a l'1 d'octubre de 2020.

Si desitges més informació pots contactar amb l'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola, Servei Santa Pola Empreses a través del telèfon 965417136 (Inmaculada Jiménez) o enviar un correu ijimenezletraadlsantapola.es.