Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

El dia 25 de setembre Santa Pola apareixia en les notícies Europees dins de la pàgina Web del URBACT pel seu bon progrés dins del projecte Active NGOs i pel pròxim esdeveniment que es realitzarà en aquesta localitat relacionat amb la millora del coneixement, governança i comunicació de la ONGs i iniciatives ciutadanes del municipi.

Gràcies a la participació en la Transfer Network URBACT III en el projecte“Active NGOs” , i en el marc del Pla Ciutat “Santapovant”, la ciutat de Santa Pola ha reactivat les seues estructures participatives per a definir un mapa en el qual s'emmarcaran totes les associacions i iniciatives ciutadanes locals, l'objectiu principal de les quals serà obtindre un exhaustiu coneixement d'aquestes, de la seua localització, missió, objectius i activitats, permetent als ciutadans, administració local i parts interessades, una major visibilitat; en segon lloc, detectar les principals demandes i reptes per a la millora de l'actual gestió dels espais cívics; i en tercer lloc, millorar els canals de comunicació públic-privada, seguint la bona pràctica de Riga (Letònia) a la Casa de la ONGs (NGOs House).

Els edificis que seran objecte d'anàlisi vénen definits per l'estudi de transferència realitzat pel Lead Expert Sr. Levent Polyak durant la primera fase del projecte Active NGOs. Així mateix, la present iniciativa ha vingut motivada per la màster class rebuda durant la primera trobada transnacional que va tindre lloc a Santa Pola el mes de febrer passat d'aquesta segona fase projecte, sent facilitada per Sr. Miguel Jaenicke, que va compartir amb tots els participants exemples sobre Atles d'iniciatives ciutadanes de ciutats com Madrid i Zaragoza.

 Santa Pola


Tot això, va portar al fet que l'Ajuntament de Santa Pola a través de la seua Agència de Desenvolupament Local decidira sol·licitar la col·laboració al Departament de Geografia Humana de la Universitat d'Alacant per a dur a terme la planificació i definició del corresponent “mapatge” d'associacions de Santa Pola. En aquest sentit, s'ha optat perquè el “mapatge” es basa en la participació ciutadana i sobretot, en la percepció que tenen els habitants del municipi sobre els espais cívics en qüestió: la gestió dels usos de l'edifici, l'itinerari per a arribar fins ells, accessos, seguretat, transport, etc. D'aquesta manera, el mapa es convertirà en un document estratègic que ajudarà en la planificació i gestió de la ciutat en relació amb l'ús eficient dels diferents espais cívics.

Active NGOs 


En aquest sentit, l'equip de treball del projecte “Active NGOs a Santa Pola”, liderat per l'Agència de Desenvolupament Local i en col·laboració de les Regidories de l'Ajuntament de Santa Pola de Serveis Socials i Joventut, estan treballant en la iniciativa des de maig de 2019 i han mantingut diferents reunions de coordinació amb els investigadors que desenvoluparan aquest mapatge (17 de maig, 13 i 16 de setembre), tot això, amb el suport i assessorament de l'expert Sr. Miguel Jaenicke que supervisarà i aportarà idees durant tot el procés.

És destacable que en l'última reunió del grup d'acció local de la “Associacions Actives” d'aquest projecte celebrada el 16 de setembre, es va presentar la proposta per a dur a terme aquest “mapatge”, sent una de les primeres actuacions, la realització d'una convocatòria massiva a totes les associacions locals i integrants d'iniciatives ciutadanes per a la participació d'aquesta actuació, batejada com a “Mapatge dels Espais Públics compartits per les Associacions de Santa Pola” que es durà a terme durant la primera quinzena d'octubre.

Posteriorment a aquesta actuació ciutadana, la Universitat d'Alacant traslladarà aquesta informació al mapa durant les setmanes posteriors. A més, un representant de la Universitat d'Alacant participarà en la següent trobada del projecte Active NGOs en Siracusa (Octubre 2019) de cara a compartir amb la resta de socis els avanços de la iniciativa.

Amb tot, s'espera comptar amb aquest producte estratègic a la fi de 2019.

 

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top