Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Subvencions a empreses per la contractació indefinida inicial de joves qualificats en el Marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (Avalem Joves)

El passat 29 de gener es va publicar la convocatòria per a l'exercici 2019 del Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.


Podran ser beneficiàries de subvencions des de 22.680€ a 25.200€, aquelles entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana, que realitzin una contractació indefinida inicial a jornada completa de persones que compleixin amb els següents requisits:

- Persones joves majors de 16 anys.
- Amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.
- Inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 30 de gener de 2019 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8474, de 29/01/2019)
Si desitges més informació, pots contactar amb l'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola, Servei Santa Pola Empreses a través del telèfon 965417136 (Inmaculada Jiménez) o enviar un correu a ijimenezletraadlsantapola.es

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top