Serveis

Acces Novetat

Placiutat agenda2030

Europa UE

Proveïdors

“A Santa Pola s'augmenta la desocupació en aquest mes de gener en 74 persones, la qual cosa suposa un augment del 2,75%, sobre el mes anterior”.

“Al gener 2018 es van subscriure 542 contractes, 23 més que al desembre-2017, mes en el qual la desocupació va descendir en un 4,44% (125 persones)”.

El nombre d'aturats a Santa Pola el mes de gener  2018 és de 2.764 persones, la qual cosa suposa un augment de 74 persones, és a dir, un augment del 2,75% pel que fa al mes anterior (desembre 2017) i una disminució del 4,03% pel que fa al mateix mes de l'any passat (gener 2017), amb un descens de 181 desocupats.

L'augment de la desocupació a Santa Pola ha sigut major que en altres territoris, on solament disminueix lleugerament en la nostra comarca, tal com es pot constatar en el següent quadre:

PeríodeSanta PolaComarcaProvínciaComunitatEspanya
Gener  2018 -2,75% -0,52% 1,46% 2,37% 1,87%


L'any 2017, vam tenir un modest descens de 190 persones, que va suposar un descens de quasi el 7%, baixant ara amb aquestes dades a 116 aturats menys, amb un descens del 4,03%.

Les dades de gener 2018 ens remunten a novembre-desembre de l'any 2009, la qual cosa no és una mala notícia, però que hem de superar, sobre tenint en compte el numere de contractes que s'han realitzat.

El sector d'agricultura és l'únic que ha descendit amb un 6,76%, donant-se augments de la  desocupació principalment en serveis en un quasi 82%, seguit de la indústria amb 21,62%.

Quant a l'edat  i el sexe és important destacar que les dones han augmentat en 34 persones i els homes en 40, és a dir que l'augment de les dones va suposar un 45,95% del total de l'augment, d'altra banda les franges de 25 a 44 anys i els majors de 44 anys on s'obtenen les pitjors dades en suposar el 51,35% cadascuna d'elles, sent solament els menors de 25 anys els qui van descendir (2,70%).

Quant al nivell formatiu és destacable que el col·lectiu de persones sense graduat escolar ha augmentat el seu percentatge de desocupació, arribant al 57,81% del total d'aturats, ja que aquest mes ha sigut el col·lectiu que major augment ha tingut amb 50 persones de les 74 que han augmentat.

De tots els contractes 320 són a jornada completa, la qual cosa suposa el 59%  i com a dada menys esperançadora, 222 són a jornada parcial, és a dir, el 41%, si bé són dades una mica millor que el passat mes de desembre de 2017.

Dels 542 contractes, 353 van ser subscrits per homes, la qual cosa significa el 65% del total.

La franja de 25-44 anys la que més contractes va sumar amb 317, representant el 58,49% i d'aqueixos contractes el 61% van ser per a homes.

El 77% dels contractes estan relacionats amb l'activitat de serveis, i més en concret, restauració i comerç. És d'esmentar l'augment de la contractació del sector primari que se situa en quasi el 8%, al mateix nivell que la indústria i la construcció.

Els contractes celebrats amb persones de nacionalitat espanyola ascendeixen a 424, la qual cosa suposa el 78% i els celebrats amb persones de nacionalitat estrangera són 118, és a dir el 22%, quatre pintos més que el mes anterior.

Resumint en el mes de gener dels 542 contractes subscrits, el 59% a jornada completa, i solament el 35% van ser per a dones, sent el col·lectiu de 25 a 44 anys el que millors resultats van obtenir amb un 58,49%, sent les activitats relacionades amb els serveis les que més van contractar, significant el 77% dels contractes.

Caldria seguir destacant que l'ocupació que es crea no és gens estable, és precari i poc diversificat, doncs en aquest primer mes de l'any 2018, s'han celebrat 542 contractes, i així i tot, la desocupació ha augmentat en 74 persones.

Seu electrònica


Registro

Cita Previa

Cita Previa

Prog. Subvencionats

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top