Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

NECESSITATS FORMATIVES EMPRESES


Si vosté és un empresari o emprenedor, indique quin tipus de treballadors i nivell de formació necessita actualment. Les dites necessitats quedaran registrades en l'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola a fi d'adequar la nostra oferta formativa a la demanda actual..


Datos Empresa / Dades Empresa:
Atenció al client, comerç, màrqueting
Qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral
Gestió de recursos humans (RRHH)
Gestió i administració d'empreses
Habilitats socials i de direcció
Hostaleria i turisme
Idiomes
Imagen Personal
Informàtica
Oficis i professions
Sector marítim pesquer
Seguretat Alimentària
Servicis socioculturals i a la comunitat

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que usted nos facilita serán incorporados al fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos denominado CONTABILIDAD, de la Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola, con la finalidad de realizar la gestión administrativa y contable y mantener las relaciones con clientes y proveedores. Asimismo, solicitamos su consentimiento para el envío de comunicaciones informativas y actividades de la Agencia de Desarrollo Local y del Ayuntamiento de Santa Pola que puedan ser de su interés.Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia de su DNI a la Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola, C/Astilleros, 4 03130 Santa Pola (Alicante). / En compliment del que establix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que vosté ens facilita seran incorporats al fitxer registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades denominat COMPTABILITAT, de l'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i comptable i mantindre les relacions amb clients i proveïdors. Si ho desitja pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se per escrit i adjuntant fotocòpia del seu DNI a l’Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola, C/ Drassanes, 4, 03130 Santa Pola (Alacant).


captcha
Powered by BreezingForms

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top