Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

El municipi de SANTA POLA forma part del Projecte "Health&GreenSpace", Salut&EspacioVerde, pertanyent a la Xarxa de Programes d'Acció URBACT, que promociona i finança el Fons de Desenvolupament Regional Europeu i el Programa URBACT.

URBACT ajuda a les ciutats a desenvolupar solucions pràctiques innovadores i sostenibles que integrin els aspectes econòmics, socials i mediambientals de l'àmbit urbà.

Com a resposta als diversos riscos per a la salut relacionats amb la ràpida urbanització i la densificació de les ciutats, el projecte “Salut i Espais Verds” – “Health&Greenspace” promou la capacitat de resposta de millora de la salut a través de la planificació i gestió de la infraestructura verda amb l'objectiu general de brindar beneficis de salut i benestar als ciutadans de les ciutats participants..

El projecte se centra en els beneficis dels espais verds urbans sobre la salut física i mental, i el seu paper en la millora de la salut social, la qualitat de l'aire i la reducció de l'estrès per calor a les ciutats.

Les accions dirigides per la xarxa estan orientades tant a canvis físics en el medi ambient urbà com a la promoció d'activitats socials en les àrees verdes.

El projecte “Salut i Espais Verds” – “Health&Greenspace” es durà a terme en dues fases, consistint en la primera en una anàlisi temàtica del conjunt de Santa Pola, en el qual comptarà amb un pla d'acció integrat i participatiu, juntament amb un total de 9 ciutats europees: Budapest (Hongria), Messina (Itàlia), Suceava (Romania), Tartu (Estònia), Poznan (Polònia), Espoo (Finlàndia), Limerik City and Country Council (Irlanda), Santa Pola (Espanya) i Breda (Països Baixos).

Pàgina web Health&GreenSpace. (Finestra nova)

Facebook Health&GreenSpace. (Finestra nova)

Twitter Health&GreenSpace. (Finestra nova)

Youtube Health&GreenSpace. (Finestra nova)

Seguiment del projecte:

Santa Pola triada entre un dels 23 projectes Urbact III aprobats (finestra nova)

Memory book 2019. Vídeo youtube (finestra nova)

Inici en Espoo del projecte Health&Greenspace:

Veure noticia periòdic de Santa Pola 02/08/2019 (finestra nova)

Descarregar nota de prensa (PDF, 934KB) (finestra nova)


Del 23 al 27 de Setembre de 2019 va tenir lloc a la ciutat de Espoo (Finlàndia) la primera reunió del projecte "Health&GreenSpaces" on Santa Pola juntament amb les 8 ciutats Europees van donar el tret de sortida a aquest projecte.

Aquest projecte té una primera fase de durada de 6 mesos, en la qual es pretén realitzar una anàlisi temàtica del conjunt de Santa Pola quant als diversos riscos per a la salut dels ciutadans relacionats amb la ràpida urbanització i la densificació.

Durant aquesta primera visita es va realitzar una presentació general del projecte; objectius, dificultats a superar, anàlisis de la situació, etc. alhora que cadascun dels socis, incloent-hi Santa Pola, van realitzar les seves pròpies presentacions.

Presentació general del projecte (PDF, 4,89MB) (finestra nova)

Presentació Santa Pola (PDF, 502KB) (finestra nova)

En aquesta primera trobada, l'Ajuntament de Santa Pola, va enviar a una delegació composta per Sonia Fluxá (Tècnica en medi ambient i responsable del projecte) i Carles Arques Aliaga (Assessor de projectes Europeus de Crea 360). 


La trobada final de la Fase 1 de Health&Greenspace va tindre lloc en Hegyvidék – XII. districte de Budapest (Hongria) del 4 al 5 de febrer de 2020. Representants de les nou ciutats associades, Budapest Hegyvidék, Succeava, Poznan, Tartu, Espoo, Breda, Limerick, Santa Pola, Messina i Céline Ethuin, oficial de projectes i finances de la Secretaria de URBACT, van participar en la reunió.

Les Reunions Finals es van dur a terme durant dues jornades, i es van dividir en dues parts:

1a Per a reflexionar i intercanviar els coneixements adquirits durant les visites a la ciutat de la Fase 1.

2n Per a planificar les activitats de la Fase 2, inclosa l'elaboració del pressupost i l'elaboració del AF de la Fase 2.

Es van presentar els principals resultats de les visites a la ciutat i es van destacar les oportunitats de treball en conjunt en la fase 2, es va parlar de les activitats relacionades amb els espais verds urbans i les iniciatives de salut, els desafiaments i els plans futurs. Els socis europeus van presentar les seues ciutats.

Santa Pola va presentar les seues accions a petita escala; eliminació de barreres en la ruta del Parc de les Salines, promoció i senyalització; pilotar un xicotet espai verd per a resoldre problemes de drenatge i suavitzar la vorera costanera dura, participar en un taller per a recopilar idees de carrers i places verdes.

Agenda (EN) (PDF, 1023.31KB) (finestra nova)


El 18 d'Octubre de 2019 es van reunir per primera vegada més de 20 persones en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Santa Pola a fi d'informar-los i presentar-los el projecte Health&GreenSpaces. Totes ells, són personal tècnic municipal pertanyent a diferents àrees municipals amb informació important a tenir en quanta en aquest projecte; turisme, medi ambient, infraestructures, cultura, etc.

Durant la sessió es va realitzar una presentació general sobre el projecte i es va realitzar un dinàmica grupal per a la recollida d'informació de vital importància per a aquest.


Durant els dies 22 i 23 d'Octubre de 2019, Santa Pola va rebre la visita de l'Expert Europeu i els líders del projecte "Budapest". En aquesta visita, es van realitzar visites als diferents espais verds amb els quals compta Santa Pola (platges, cap, serra, salines, etc) a fi de conèixer i presentar-los les múltiples possibilitats quant a crear connectivitat entre ells i foment d'activitats a l'aire lliure.

Agenda e Infopack (PDF, 698KB) (finestra nova)


El 9 de setembre de 2020 es reuneixen diversos membres del grup local urbà a fi de presentar el IAP Road Map, Santa Pola Goals, Shortcomings and Needs (objectius, deficiències i necessitats).


El 23 de novembre de 2020 es va reunir part dels integrants del grup local urbà per a tractar diversos temes com ara: seguiment i actualitat del projecte, explicació del Road Map i presentació de l'esborrany inicial, i punts a tindre en compte en el Road Map.

Durant la sessió es van definir les Small Scale Actions a implementar durant el projecte, activitats per a promoure un estil de vida saludable, el medi ambient i el patrimoni amb el qual compta la ciutat de Santa Pola.

ULG Meeting (ES) (PDF, 358.71KB) (finestra nova)

ULG Meeting (EN) (PDF, 361.58KB) (finestra nova)


El 5 de Març de 2021 es reuneixen a través de videoconferència els experts locals del Projecte Europeu “Health&Greenspace”, format per personal de diverses àrees implicades en el desenvolupament urbà sostenible.

En aquests moments el projecte es troba en fase de planificació, definició del full de ruta del qual serà el futur Pla d'Acció Integrat, accions a petita escala, i de manera més detallada es presenta la nova imatge de marca: “Healthy Santa Pola”.

ULG Meeting (ES) (PDF, 902.03KB) (finestra nova)

ULG Meeting (EN) (PDF, 823.81KB) (finestra nova)


Durant el matí del 30 de novembre de 2021 es reuneix el grup d'experts a l'Ajuntament de Santa Pola. L'objecte és tractar diversos temes com ara: reflexió sobre els avanços en el projecte, revisió dels avanços en el Pla d'Acció Integrat, reflexió sobre l'exercici sobre les accions a petita escala proposat pel líder de la xarxa.

Durant la sessió es va acordar continuar treballant amb les accions de xicoteta escala: La Milla, activitat a la platja per a persones de la tercera edat.

ULG Meeting (ES) (PDF, 699.2KB) (ventana nueva)

ULG Meeting (EN) (PDF, 679.85KB) (finestra nova)


El 5 de Maig de 2021 es reuneix part de l'equip de treball via en línia per a fer un seguiment del projecte. El grup d'experts locals està compost per 5 departaments: Infraestructures, Medi Ambient, Urbanisme, Agència Desenvolupament Local, i Salut.

En aquesta sessió es va fer un seguiment de les accions del projecte. Es va acordar; definir l'enquesta de participació ciutadana i els resultats extrets dels qüestionaris emplenats per part dels experts per a les “Small Scale Actions”, i planificar pròximes accions.

ULG Meeting (ES) (PDF, 794.5KB) (finestra nova)

ULG Meeting (EN) (PDF, 804.36KB) (finestra nova)


El grup d'experts del Urban Local Group es reuneix el 9 de juliol de 2021 en línia per a tractar diversos punts del projecte. Durant la sessió es va revisar l'estat del projecte europeu “Health&Greensapace”, els resultats de Participació Ciutadana, els grups de treball per al desenvolupament del projecte i les pròximes activitats a implementar.

L'equip coordinador del projecte va acordar treballar amb les idees aportades en les accions a incloure en el Pla d'Acció Integrat, i plantejar una pròxima reunió per a tardor de 2021 quan el primer esborrany del IAP s'haja presentat.

ULG Meeting (ES) (PDF, 872.38KB) (finestra nova)

ULG Meeting (EN) (PDF, 755.73KB) (finestra nova)


Els dies 22 i 23 de setembre de 2021 es convoca als experts per a una reunió presencial a l'Ajuntament de Santa Pola.

Durant les dues sessions es va seguir una agenda programada amb el següent full de ruta:

  • Revisió dels objectius, reptes i actuacions que es van presentar en el Road Map i ajustar-los a la situació actual.
  • Revisió de les propostes ULG experts i resultats de les enquestes de participació ciutadana.
  • Organització dels tòpics del projecte europeu.
  • Identificació de les “Small Scale Actions” i les actuacions generals del IAP.

Els experts locals del projecte europeu van establir les principals actuacions en el Pla d'Acció Integrat de Salut i Medi Ambient (IAP). El pla es regirà per les principals estratègies a seguir per l'Ajuntament de Santa Pola; adaptació al canvi climàtic, aposta per una ciutat més verda, més sostenible, més saludable, més connectada i més amigable, i com a principal protagonista el vianant.

ULG Meeting (EN) (PDF, 395.35KB) (finestra nova)

El dia 6 d'octubre de 2021 es reuneixen a l'Ajuntament de Santa Pola representants del grup d'experts del Urban Local Group per a continuar revisant i implementant totes les actuacions, objectius, i reptes que conformen el IAP Santa Pola (Pla d'Acció Integrat) fins a octubre de 2021.

En la sessió es va acordar continuar treballant sobre la base dels cinc blocs temàtics establits: Canvi Climàtic, Estrés per calor i vegetació urbana, Qualitat de l'aire fresc, soroll i mobilitat sostenible, Estils de vida, funcions socials i activitats físiques, Comité directiu de sostenibilitat urbana.

ULG Meeting (ES) (PDF, 309.99KB) (finestra nova)

ULG Meeting (EN) (PDF, 300.74KB) (finestra nova)

El 3 de novembre de 2021 tres departaments de l'equip d'experts; salut, urbanisme i agència de desenvolupament local, es reuneixen per a abordar l'agenda prevista.

Es realitza la revisió de l'esborrany dels avanços del IAP fins a novembre de 2021, s'acorda definir accions a incloure en el IAP, continuar treballant en les “Small Scale Actions” i establir un calendari de treball entre els diferents membres del ULG.

ULG Meeting (ES) (PDF, 413.76KB) (finestra nova)

ULG Meeting (EN) (PDF, 602.58KB) (finestra nova)


Representants de l'equip de treball de la ciutat de Santa Pola es van reunir el passat 23 de maig a les 11.00 a. m. a l'Ajuntament de Santa Pola.

L'objectiu de la reunió; seguint les directrius del projecte Health&Greenspace - 2a Fase Urbact III, era planificar la Exchange Visit a Santa Pola, finalitzar el IAP sobre Infraestructura Verda i Salut, i la participació en la “Summer University” del programa URBACT a París.


El passat 17 de juny de 2022 es va realitzar l'acte de presentació del projecte “UTOPIA I REALITAT” en el Baluard del Duc (Castell de Santa Pola).

L'objectiu principal del projecte és el desenvolupament del document estratègic per al municipi de Santa Pola: Pla d'Acció Integral d'Infraestructura Verda i Salut de Santa Pola.

Les diferents propostes urbanístiques, totes elles presentades per part dels alumnes de l'assignatura; Urbanisme 5 Grau de Fonaments de l'Arquitectura, han sigut dirigides i supervisades per les professores Almudena Nolasco Cirugeda i Clara García Mayor de la UA (Universitat d'Alacant).

El projecte en el qual s'ha estat treballant: Santa Pola: Utopia i Realitat, s'han presentat propostes de rehabilitació i regeneració urbana en diferents àrees del municipi.


L'1 de juliol de 2022 membres del ULG de Santa Pola es reuneixen per videoconferència per a realitzar un seguiment de l'última versió del IAP, preparar la participació en la “Urbact Summer University” a París, i ultimar els detalls de la “Exchange Visit” dels socis de Budapest (Hongria).

Durant el transcurs de la reunió s'aprova l'organització de l'esdeveniment final a Santa Pola per al mes de setembre.

ULG Meeting (ES) (PDF, 394.06KB) (finestra nova)

ULG Meeting (EN) (PDF, 461.03KB) (finestra nova)


Santa Pola va rebre la visita de l'Expert Europeu i els líders del projecte de Budapest (Hongria) durant els dies 12, 13, i 14 de juliol.

En aquesta trobada es van realitzar visites a diferents espais verds de Santa Pola (La serra, El Cap, Les Salines, Les Platges) a fi de conéixer i presentar-los les diverses possibilitats quant a la connectivitat entre els diferents espais i el foment de les activitats a l'aire lliure.

En aquesta visita es va presentar i va inaugurar “La Milla” i els resultats de la Gimnàstica-Sènior a la platja.

Agenda. Visita lider del projecte (EN) (PDF, 1.82MB) (finestra nova)

El municipi de Santa Pola va celebrar durant els dies 28 i 29 d'abril una Trobada Transnacional En línia per les restriccions de la pandèmia COVID-19.

L'esdeveniment es va desenvolupar en les instal·lacions del Club Nàutic de la vila marinera.

Durant aquests dos dies es va abordar la importància que el projecte tindrà en la definició del nostre FULL DE RUTA per a millorar la salut de la nostra ciutadania a través de la planificació i gestió de les infraestructures verdes.

La finalitat és comptar amb una ciutat planificada, dissenyada i preparada per a desafiar el canvi climàtic.

Agenda final (EN) (PDF, 772.97KB) (finestra nova)

La ciutat de Breda va celebrar la trobada transnacional durant els dies 21 i 22 de juny a través de la plataforma Zoom. Durant les dues jornades es van plantejar reflexions sobre l'estrés per calor i refredament amb vegetació a les ciutats com a mesura davant el canvi climàtic.

De manera generalitzada es van citar els beneficis d'una gestió eficaç de les parts interessades i la participació en els espais verds.

Agenda (EN) (PDF, 804.06KB) (finestra nova)

Key Learning Grid (EN) (PDF, 830.72KB) (finestra nova)


Durant els dies 9, 10, 11, 12 i 13 de maig de 2022 es va celebrar la Trobada Transnacional dels socis europeus a la ciutat de Poznan (Polònia).

Durant el transcurs de la trobada la vila marinera va presentar el progrés del treball realitzat fins a maig; accions a petita escala, resultats de l'enquesta de la gimnàstica a la platja, la implementació de “La Milla”, i les futures accions en diverses àrees; rehabilitació d'edificis públics, eficiència energètica, renaturalització, PMUS.

Agenda (EN) (PDF, 501.69KB) (finestra nova)


L'Ajuntament de Santa Pola ha participat durant els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny en diverses reunions i conferències temàtiques sobre infraestructura verda i salut, a la ciutat irlandesa de Limerick, en el marc europeu del projecte europeu URBACT Health & Greenspace.

Santa Pola, al costat d'altres huit ciutats europees, s'han donat cita a Irlanda per a posar en comú els seus plans d'acció per a millorar la infraestructura verda i poder compartir experiències i bones pràctiques que milloren l'ambient i la salut de les seues ciutats. Aquestes activitats s'han emmarcat en el programa de treball de l'esdeveniment final del projecte europeu “Health&Greenspace” finançat pel programa URBACT de la Unió Europea, en el qual la Vila Marinera participa com a sòcia des de l'any 2019. En aquestes reunions han participat representants del districte 12 de Budapest (Hongria), Messina (Itàlia), Limerick (Irlanda), Espoo (Finlàndia), Tartu (Estònia), Poznan (Polònia), Breda (Holanda) i Suceava (Romania), al costat de diferents experts temàtics procedents d'altres llocs de la Unió Europea.

Els principals reptes de les ciutats participants en matèria d'infraestructura verda, usos innovadors dels espais públics, adaptació al canvi climàtic, o promoció de la vida saludable a les ciutats, han sigut els temes que s'han abordat durant aquesta activitat internacional.

Agenda (EN) (PDF, 1.04MB) (finestra nova)


La ciutat de Pantín/ París, va acollir en format presencial el “City Festival 2022” durant els dies 14, 15 i 16 de juny. Aquest esdeveniment se celebra sota l'etiqueta de la presidència francesa en el Consell de la Unió Europea.

L'edició està inspirada en les accions de les ciutats europees per al clima i el desenvolupament urbà integrat sostenible, sent el primer esdeveniment a nivell de programa URBACT neutral en carboni.

Programa (EN) (PDF, 106.29KB) (finestra nova)


El municipi de Santa Pola ha acollit durant els dies 6, 7 i 8 de setembre l'esdeveniment final de la Xarxa Europea Urbact sobre salut i espais Verds.

En aquesta trobada d'índole internacional, representants de les ciutats de Budapest (Hongria), Tartu (Estònia), Limerick (Irlanda), Messina (Itàlia), Suceava (Romania), Breda (Holanda), i Espoo (Finlàndia) han conegut les estratègies de la vila marinera en relació a la seua infraestructura verda, així com diverses actuacions per al foment de l'activitat física i la salut.

Com a resultat final d'aquest treball entre les 9 ciutats participants es presenta la “Guia completa per a les ciutats en la planificació de la salut i l'ús d'espais verds urbans”.

Agenda final (EN) (PDF, 639.53KB) (finestra nova)

Infopack (EN) (PDF, 1.11MB) (finestra nova)

Nota de premsa de l'esdeveniment final(PDF, 992.55KB) (finestra nova)