Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

L'ajuntament de Santa Pola rep per part de la Comissió Europea, l'aprovació del projecte europeu “IN NEET” emmarcat dins del programa Europa pels Ciutadans. Aquest projecte està impulsat per la Regidoria de Joventut juntament amb l'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola.

L'organització líder és grega i el consorci està format per entitats pertanyents a: Itàlia, Xipre, Eslovènia, Bulgària, Romania i Espanya.

El projecte IN NEET cerca la creació d'una Xarxa de Ciutats formada per organitzacions dels països del consorci, a través de 8 intercanvis temàtics que versaran sobre la problemàtica comuna que tenen amb els joves: l'anomenat fenomen NEET (NOT EMPLOYMENT, EDUCATION OR TRANING), és a dir, joves que ni treballen, ni estudien ni estan rebent cap mena de formació.

Aquest projecte pretén afrontar aquest fenomen, proposant solucions a aquest, construint canals i espais socials per a reintegrar a aquests joves en la societat, especialment als quals més sofreixen d'exclusió social, pobresa i desocupació de llarga durada. Pretén també la sensibilització de la població local cap a aquesta temàtica i la realització d'activitats que fomentin la integració d'aquests joves en el mercat laboral i en la societat en general.

Els intercanvis internacionals seran aprofitats per a conèixer les experiències d'altres països en la temàtica, crear espais de debat in situ entre els diferents participants, etc.

Duració del projecte: 04/03/2021 al 03/03/2024.

Santa Pola es presenta davant la resta de participants en Alimos (Grècia), en la primera trobada del projecte – Octubre de 2021.

Per a aquesta primera trobada, Santa Pola ha desplaçat a Julio Miguel Baeza Andreu (Regidor de Joventut), a Mª Carmen González, Responsable de Planificació i Qualitat de l'Agència de Desenvolupament Local, a Fini Maciá Ibarra responsable d'Ocupació de l'ADL de Santa Pola.

Fotos de la presentació del municipi de Santa Pola i Polítiques d'Immigració Locals i de les sessions de treball:

Dos representants de l'Ajuntament de Santa Pola, Julio Baeza (Regidor de Joventut) i Antonio Lafuente (Responsable de Racó Jove) han participat des del 9 a l'11 de març, Eslovènia, en la segona trobada transnacional amb els socis participants d'aquest projecte.

En aquesta ocasió han pogut comprovar de primera mà, com un d'aquests socis està sent referent a nivell Europeu en el desenvolupament de projectes per a la joventut, visitant les seves instal·lacions, el seu alberg, els diferents projectes que tenen en marxa, etc.

p>Dos representants de l'Ajuntament de Santa Pola, Julio Baeza (Regidor de Joventut) i Fini Maciá (Responsable d'Ocupació de l'ADL) han participat des del 22 al 25 de maig en la tercera trobada dins del projecte IN NEET celebrat a Xipre.

Entre altres coses, s'ha pogut realitzar una anàlisi de les diferents solucions que cada país participant en el projecte, poden dur a terme en els seus territoris per a combatre tant l'abandó primerenc de l'educació formal per part dels joves així com el disseny de nova mesures que incrementin les possibilitats d'incorporació en el mercat laboral d'aquest col·lectiu.