Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

L'ajuntament de Santa Pola rep per part de la Comissió Europea, l'aprovació del projecte europeu “IN NEET” emmarcat dins del programa Europa pels Ciutadans. Aquest projecte està impulsat per la Regidoria de Joventut juntament amb l'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola.

L'organització líder és grega i el consorci està format per entitats pertanyents a: Itàlia, Xipre, Eslovènia, Bulgària, Romania i Espanya.

El projecte IN NEET cerca la creació d'una Xarxa de Ciutats formada per organitzacions dels països del consorci, a través de 8 intercanvis temàtics que versaran sobre la problemàtica comuna que tenen amb els joves: l'anomenat fenomen NEET (NOT EMPLOYMENT, EDUCATION OR TRANING), és a dir, joves que ni treballen, ni estudien ni estan rebent cap mena de formació.

Aquest projecte pretén afrontar aquest fenomen, proposant solucions a aquest, construint canals i espais socials per a reintegrar a aquests joves en la societat, especialment als quals més sofreixen d'exclusió social, pobresa i desocupació de llarga durada. Pretén també la sensibilització de la població local cap a aquesta temàtica i la realització d'activitats que fomentin la integració d'aquests joves en el mercat laboral i en la societat en general.

Els intercanvis internacionals seran aprofitats per a conèixer les experiències d'altres països en la temàtica, crear espais de debat in situ entre els diferents participants, etc.

Duració del projecte: 04/03/2021 al 03/03/2024.

Santa Pola es presenta davant la resta de participants en Alimos (Grècia), en la primera trobada del projecte – Octubre de 2021.

Per a aquesta primera trobada, Santa Pola ha desplaçat a Julio Miguel Baeza Andreu (Regidor de Joventut), a Mª Carmen González, Responsable de Planificació i Qualitat de l'Agència de Desenvolupament Local, a Fini Maciá Ibarra responsable d'Ocupació de l'ADL de Santa Pola.

Fotos de la presentació del municipi de Santa Pola i Polítiques d'Immigració Locals i de les sessions de treball:

Dos representants de l'Ajuntament de Santa Pola, Julio Baeza (Regidor de Joventut) i Antonio Lafuente (Responsable de Racó Jove) han participat des del 9 a l'11 de març, Eslovènia, en la segona trobada transnacional amb els socis participants d'aquest projecte.

En aquesta ocasió han pogut comprovar de primera mà, com un d'aquests socis està sent referent a nivell Europeu en el desenvolupament de projectes per a la joventut, visitant les seves instal·lacions, el seu alberg, els diferents projectes que tenen en marxa, etc.

p>Dos representants de l'Ajuntament de Santa Pola, Julio Baeza (Regidor de Joventut) i Fini Maciá (Responsable d'Ocupació de l'ADL) han participat des del 22 al 25 de maig en la tercera trobada dins del projecte IN NEET celebrat a Xipre.

Entre altres coses, s'ha pogut realitzar una anàlisi de les diferents solucions que cada país participant en el projecte, poden dur a terme en els seus territoris per a combatre tant l'abandó primerenc de l'educació formal per part dels joves així com el disseny de nova mesures que incrementin les possibilitats d'incorporació en el mercat laboral d'aquest col·lectiu.

L'Ajuntament de Santa Pola assisteix al quart en trobada dins del projecte IN NEET celebrat al país d'un dels 8 socis que l'integren. Del 25 al 28 de Setembre de 2022, el Regidor de Joventut (Julio Baeza) i la Responsable d'Ús de l'Agència de Desenvolupament Local (Fini Maciá), han participat activament en tallers de treball per a la millora de la situació dels joves en situació de desocupació i sense formació.

Entre altres coses, s'han analitzat com l'escola o l'ensenyament reglat no són una opció vàlida per a la totalitat dels joves que acaben abandonat prematurament aquest tipus d'ensenyament i com l'educació no formal pot ser una de les alternatives d'èxit per a aquests joves, dotant-los de les capacitats i habilitats que el mercat laboral està demandant.

Del 18 al 20 de Novembre de 2022 han tingut la cinquena trobada transnacional amb els diferents socis d'aquest projecte.

En aquesta ocasió, a aquest intercanvi han assistit el Regidor de Joventut (Julio Baeza) i el Responsable de Racó Jove (Antonio Lafuente) els qui durant dos dies han treballat en l'intercanvi de bones pràctiques destinades a reforçar el paper de la joventut en l'actual Europa. Al seu torn, es van presentar diverses oportunitats que s'ofereixen a nivell local, nacional i europeu per als joves, a través de la iniciativa titulada !NO SOM NINIS!

La responsable del Servei de Planificació i Qualitat de l'ADL (M.ª Carmen González) i el Regidor de Joventut (Julio Baeza) han tingut l'oportunitat d'assistir a aquesta trobada, que s'ha celebrat del 21 al 24 de febrer de 2023, juntament amb la resta de socis del projecte.

Durant aquest esdeveniment, representants de Pisa ens van mostrar casos de bones pràctiques que posen en marxa institucions locals per a promoure la participació dels joves en actuacions de la seva comunitat local, com pot ser la socialització d'interns en institucions penitenciàries a través de la seva participació en iniciatives culturals o la inclusió de persones amb discapacitat.

Al seu torn, tots els participants en aquesta trobada, van tenir la possibilitat de participar en tallers amb l'objectiu de fomentar l'empatia dels individus o grups de persones socialment exclosos.

L'Ajuntament de Santa Pola, ha participat en la 7a trobada transnacional desenvolupat a Bulgària del 29 al 31 de març de 2023.

Durant l'esdeveniment, la directora de la Direcció "Servei Regional d'Ocupació, va presentar les polítiques estatals per a abordar la desocupació juvenil: instrument de l'Estat per a l'ocupació, noves oportunitats per a l'autorealització, així com els Programes d'Ocupació i Cursos de Qualificació.

Amb la finalitat d'involucrar als joves en la Iniciació de canvi de baix cap amunt "Apoderament juvenil", Ilina Yakova va organitzar un joc de rols, basat en OST: mètodes participatius. Com a resultat, els joves, juntament amb els representants dels socis del projecte i de les  institucions locals i regionals, van definir els principals problemes i van proposar solucions per a millorar l'ocupació juvenil.

Els participants van visitar la ciutat de Sandanski, on van ser rebuts per l'Alcalde del Municipi – Sr. Atanas Stoyanov i el seu equip, els qui van presentar bones pràctiques per a atreure joves al mercat laboral - oportunitats de realització en un Municipi orientat al turisme i l'agricultura.

Els socis del projecte van explorar les millors pràctiques i bons exemples de joves emprenedors a la ciutat-museu més petita de Bulgària: Melnik.

L'Ajuntament de Santa Pola juntament amb l'Agència de Desenvolupament Local, han dut a terme del 6 al 8 de juny de 2023, el tancament del projecte IN NEET, amb l'acolliment a Santa Pola de més de 30 participants dels diferents països: Grècia, Eslovènia, Xipre, Romania, Itàlia i Bulgària.

El dia 6 vam tenir l'obertura de la mà del Diputat d'Innovació, Agenda Digital, Residents Internacionals i Transparència, D. Juand de Déu Navarro, juntament amb l'Alcaldessa de Santa Pola , Sra. Loreto Serrano i els regidors Ana Blasco i Julio Baeza, coordinadors d'aquest projecte que versa sobre la problemàtica comuna que tenen els joves amb l'anomenat fenomen "ninis", joves que ni treballen, ni estudien, ni estan rebent cap mena de formació.

Presentem com a exemple de bones pràctiques sent Santa Pola dels millor valorats entre tots els participants, les següents actuacions:

  • Projecte El Biòtop de Torredembarra Oriol Milá.
  • Projecte Joop: Desenvolupament d'Habilitats coordinat pel Racó Jove - Regidoria de Joventut.
  • Actuacions del Taller Ocupació Vila Santa Pola XII.
  • Visita a Astilleros Astondoa: presentació cas èxit de jove emprenedora Santa Pola on s'està desenvolupant l'experiència pilot de Formació Professional en matèria de manteniment naval per a cobrir les necessitats que el mercat laboral demanda en aquest sector.
  • Joves Emprenedors de rellevància local en el camp dels esports nàutics Club Esportiu Be Watersports Santa Pola de la mà d'Isaac Hernández i en el camp empresarial Bambolina Germanes Ruiz

Les jornades van finalitzar amb la realització d'una dinàmica grupal entre tots els socis del projecte en la qual es van avaluar les millors pràctiques que cada uns d'ells té implementades al seu país, es van analitzar els diferents aspectes de millora d'aquest projecte i, es van extreure possibles propostes de futur a fi de donar-li continuïtat al projecte.