Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Data: Agost 2021 / Estat: Tancat

Assumpte: Necessitat de contractació del Servei Extern d'Auditoria (External Services for Fisrt Level Control- FLC) del projecte europeu URBACT III Health&Greenspace, fase 2.

Les actuacions del servei extern d'Auditoria a dur a terme durant la duració del contracte serien::

  • Verificació de l'elegibilitat de la despesa.
  • Verificació de la correcta justificació i registre de les factures i pagaments.
  • Conformitat de la despesa i de les operacions amb les normes comunitàries i nacionals.
  • Les que s'acorden durant el període contractat i requerit pel Líder del Projecte Secretariat del programa.

Els procediments de verificació seran de dos tipus:

  • Verificacions administratives.
  • Verificacions sobre el terreny, és a dir, “in situ”.

Lliurables:

  • Primer certificat Auditoria externa - setembre 2021.
  • Segon certificat Auditoria externa - agost 2022.


Duració de la contractació: màxim 12 mesos.

Precio oferta del contrato: máximo 3.000,00€ (IVA incluido).

Presentació d'ofertes: Totes aquelles empreses que estiguen interessades a presentar pressupost, podran remetre la seua proposta al correu electrònico mcgonzalezletraadlsantapola.es, data límit 18 d'agost de 2021 (23.59 hores).

Pla de treball ajustat Fase 2 (EN)