Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Concedides les subvencions per a fer costat al sector empresarial i professional i minimitzar l’impacte econòmic produït per la COVID 19, finançades per la Diputació d’Alacant.

En l’última setmana de desembre, mitjançant diverses resolucions de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Santa Pola, s’han resolt els més de 200 expedients d’ajudes que les empreses locals han presentat per a les ajudes destinades a fer costat a pimes, micropimes i autònoms per a fer front als efectes produïts per la COVID-19, finançades al 100% per l’Excma. Diputació d’Alacant.

D’una banda s’han concedit ajudes a 131 empreses del municipi que han cessat la seua activitat motivat per l’aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, destinant-se un total de 96.877,81 €.

L’altra línia d’ajudes ha beneficiat a 52 empreses locals que van registrar una reducció de la facturació corresponent al mes d’abril i maig de 2020, almenys un 50% respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma, destinant-se un import total de 16.161,19 €.

Tan sols 24 de les 207 sol·licituds presentades han sigut denegades. Entre altres motius, per falta de documentació després del pertinent requeriment, per no ajustar-se les despeses presentades als conceptes subvencionables definits per la Diputació o bé per no reunir els requisits per a ser beneficiari d’aquestes ajudes.

A partir de la publicació d’aquesta notícia, tots els sol·licitants començaran a rebre individualment el resultat de la seua sol·licitud.

Annex: Ajudes concedides, denegades, desistides i no admeses a tràmit