Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Data: Juliol 2020 / Estat: Tancada

Assumpte: Realització de l'Auditoria Interna del Sistema de Gestió de la Qualitat conforme els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Abast:

El Sistema de Gestió de la Qualitat de l'ADL abasta les següents activitats incloses en l'abast del certificat:

La Prestació de els Serveis de Polítiques Actives d'Ocupació:

 • Inserció laboral.
 • Programes propis de foment d'ocupació.
 • Colocació i asesorament a empreses.
 • Formació y qualificació per a l'ocupació.
 • Projectes d'escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació.

 
Objectius:

L'objectiu de l'auditoria interna és verificar el compliment dels requisits de la norma de referència i dels propis documents del Sistema de l'organització, amb la finalitat de verificar si el sistema és conforme i es manté la seva eficàcia segons norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Objectius generals:

 1. Comprovació del compliment dels requisits de les normes de referència i del propi sistema.
 2. Identificació de les possibles manques dels documents o altres elements del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 3. Avaluació de les accions alternatives o que s'han disposat, encara que no estiguin contemplades en els documents en compliment de la norma ISO 9001:2015.
 4. Reforçar la implantació del Sistema.
 5. Identificar les oportunitats de millora que puguin obtenir-se com a resultat de l'auditoria.
 6. Millorar la viabilitat per a garantir la superació amb èxit de l'auditoria de l'organisme extern acreditat per ENAC segons norma ISO 9001:2015.

 
Terminis d'execució:

Realització de 2 jornades de 6 hores cadascuna per un auditor intern. Previsió realització de l'auditoria primera quinzena de febrer a concretar amb l'organització contractant.

L'informe de l'auditoria serà lliurat en un termini màxim de 3 dies.

Presentació d'ofertes:

Totes aquelles empreses que estiguin interessades a presentar pressupost, podran remetre la seva proposta al correu electrònic mcgonzalezletraadlsantapola.es, amb data límit 13 de juliol de 2020 (23.59 hores).

Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat

IQNetES