Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Data: Juliol 2020 / Estat: Tancada

Assumpte: Realització de l'Auditoria Interna del Sistema de Gestió de la Qualitat conforme els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Abast:

El Sistema de Gestió de la Qualitat de l'ADL abasta les següents activitats incloses en l'abast del certificat:

La Prestació de els Serveis de Polítiques Actives d'Ocupació:

 • Inserció laboral.
 • Programes propis de foment d'ocupació.
 • Colocació i asesorament a empreses.
 • Formació y qualificació per a l'ocupació.
 • Projectes d'escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació.

 
Objectius:

L'objectiu de l'auditoria interna és verificar el compliment dels requisits de la norma de referència i dels propis documents del Sistema de l'organització, amb la finalitat de verificar si el sistema és conforme i es manté la seva eficàcia segons norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Objectius generals:

 1. Comprovació del compliment dels requisits de les normes de referència i del propi sistema.
 2. Identificació de les possibles manques dels documents o altres elements del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 3. Avaluació de les accions alternatives o que s'han disposat, encara que no estiguin contemplades en els documents en compliment de la norma ISO 9001:2015.
 4. Reforçar la implantació del Sistema.
 5. Identificar les oportunitats de millora que puguin obtenir-se com a resultat de l'auditoria.
 6. Millorar la viabilitat per a garantir la superació amb èxit de l'auditoria de l'organisme extern acreditat per ENAC segons norma ISO 9001:2015.

 
Terminis d'execució:

Realització de 2 jornades de 6 hores cadascuna per un auditor intern. Previsió realització de l'auditoria primera quinzena de febrer a concretar amb l'organització contractant.

L'informe de l'auditoria serà lliurat en un termini màxim de 3 dies.

Presentació d'ofertes:

Totes aquelles empreses que estiguin interessades a presentar pressupost, podran remetre la seva proposta al correu electrònic mcgonzalezletraadlsantapola.es, amb data límit 13 de juliol de 2020 (23.59 hores).

Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat

IQNetES

 

Seu electrònica


Registro

Cita Previa

Prog. Subvencionats

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top