Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

SANTA POLA ja forma part de la Xarxa de Ciutats del projecte europeu URBAN GreenUP, finançat per la Comissió Europea, en la convocatòria HORITZÓ 2020: Demostració de solucions innovadores basades en la gestió sostenible i l'ús de la naturalesa per a abordar els desafiaments soci ambientals de les ciutats.

L'objectiu del projecte és el desenvolupament, aplicació i replicabilidad de Plans de Re-naturalització Urbana en diverses ciutats europees i no europees amb la finalitat de mitigar els efectes del canvi climàtic i millorar la qualitat de l'aire i la gestió eficient de l'aigua, així com augmentar la sostenibilitat de les nostres ciutats a través de solucions innovadores basades en la naturalesa.

El consorci està compost per un total de 8 ciutats, 3 d'elles són les pioneres representades com a “demostradores”: Valladolid (Espanya), Liverpool (Regne Unit) i Izmir (Turquia) que demostraran l'efectivitat de la metodologia URBAN GreenUP, i les ciutats “seguidores”, 2 Europees i 3 no Europees, com són Ludwigsburg (Alemanya), Mantova (Itàlia), Medellín (Colòmbia), Chengdu (la Xina) i Quy Nhon (Vietnam).

I com a part de les activitats s'ha establit una Xarxa de Ciutats del URBAN GreenUP, a fi d'augmentar el potencial de transferència d'aquesta metodologia i de les solucions innovadores basades en la naturalesa, desenvolupades i testades en el projecte, assegurant la seua transferència al major nombre possible de ciutats a nivell europeu i internacional, en aquesta xarxa participen: Santa Pola (Espanya), al costat de Aalborg (Dinamarca), Athienou (Xipre), Hegyvidék (Hongria), Kifissia (Grècia), Murcia (Espanya), Kladno (Republica Checa), Lviv (Ucraïna), Oslo (Noruega) i Tampere (Finlàndia).

Quines solucions basades en la naturalesa s'implementaran? S'agrupen en quatre categories principals: re-naturalització urbana, gestió de l'aigua, infraestructures verdes singulars i intervencions de caràcter no tècniques.

Alguns exemples de les actuacions planificades en ciutats com Valladolid i Liverpool són: el desenvolupament de corredors verds per a bicicletes i vianants, la creació de parcs i instal·lacions per a dur a terme activitats d'agricultura urbana i l'ús de sòls intel·ligents i filtres verds, així com la implementació de sistemes de drenatge sostenibles que redueixen el risc d'inundacions proporcionant a més aigua per al reg.

I els impactes derivats d'aquestes accions serien com per exemple a la ciutat de Valladolid s'instal·laran un nou carril bici i paviments verds per a aparcaments, tot això evitarà l'emissió de quasi 200 tones de CO2 equivalents i reduiran les temperatures en 5 °C durant l'estiu, respectivament. A més, el sistema de drenatge sostenible de Liverpool, d'una banda, podrà emmagatzemar 1.500 m³ d'aigua de pluja durant les tempestes, mentre que els sòls intel·ligents que s'utilitzaran a Esmirna seran capaços de fixar contaminants atmosfèrics amb necessitats reduïdes de fertilització.

A més de la transformació verda de les ciutats, s'espera que el projecte aconseguisca resultats importants també en altres camps. URBAN GreenUP millorarà la qualitat de vida en les àrees urbanes, conscienciarà sobre la importància de la cura del medi ambient per part els ciutadans i generarà noves oportunitats de negoci per a les empreses europees a nivell internacional, fomentant la creació de xarxes transnacionals i sinergies entre elles. Finalment, però no menys important, destacarà la importància de la participació activa de les comunitats locals per a abordar els problemes climàtics a través d'activitats de co-creació que involucren directament als ciutadans, ja que ells són la base per a la regeneració verda de les seues ciutats.

Santa Pola forma ja part d'aquest Clúster i Xarxa de ciutats URBAN GreenUP, assistirà a les trobades que s'organitzaran durant les reunions del consorci a les ciutats pioneres i podrà participar activament en els seminaris web que seran organitzats per la Secretaria del URBAN GreenUP Clúster i la Xarxa de Ciutats en temàtiques rellevants relacionades amb les NBS (Nature-based Solutions), a més, podrà realitzar tota classe de difusió local així com, l'intercanvi d'informació sobre el projecte en els esdeveniments locals/nacionals/internacionals pertinents en els quals participe la ciutat, etc.

Segons paraules d'Ana Blasco, Regidora de l'Agència de Desenvolupament Local i de l'Oficina Tècnica de Projectes Europeus, “Aquest projecte és un altre gran pas per al municipi de Santa Pola, el poder estar en un projecte europeu i internacional d'aquesta magnitud, participant i nodrint-nos de l'experiència i de les bones pràctiques d'un total de 18 socis de 16 països diferents. A més, ens donarà l'oportunitat d'incorporar en la nostra estratègia municipal de desenvolupament urbà, les actuacions més innovadores i ja testades per altres ciutats d'aquesta Xarxa, tenint en compte que ja estem patint en moltes ciutats a nivell mundial els efectes del canvi climàtic, com les DANAS i gotes fredes cada vegada més fortes i freqüents, l'augment de les temperatures i altres impactes ambientals que minven la qualitat dels ciutadans i en general del planeta.”

Web URBAN GREENUP

Ciudades URBAN GreenUP