Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Durant aquest mes s'han publicat dues convocatòries de Programes de foment de la contractació de col·lectius vulnerable per a l'exercici 2020:

1. Programa d'ajudes per a la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables (ECOVUP 2020)

Podran ser beneficiàries de subvencions des de 10.640€ a 11.970€ qualsevol entitat ocupadora de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana, que realitze una contractació en pràctiques a jornada completa (a partir del 06.02.2020) de persones que en el moment de la seua contractació pertanguen a algun dels següents col·lectius:

a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública.

b) Persones desocupades de llarga duració.

c) Persones majors de 50 anys.

d) Persones amb diversitat funcional i persones amb malaltia o trastorn mental diagnosticat per centres públics de salut mental.

El termini de presentació de les sol·licituds va iniciar el passat 6 de febrer i finalitzarà el pròxim 30 de setembre de 2020.

 

2. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables. (ECOVUL 2020)

Podran ser beneficiaris de subvencions des de 23.940€ fins a 26.600€ qualsevol entitat ocupadora de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana, que realitze una contractació indefinida inicial (a partir del 19.02.2020) de persones que en el moment de la seua contractació pertanguen a algun dels següents col·lectius:

a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública.

b) Persones desocupades de llarga duració.

c) Persones majors de 50 anys.

d) Persones amb diversitat funcional i persones amb malaltia o trastorn mental diagnosticat per centres públics de salut mental.

El termini de presentació de les sol·licituds va iniciar el passat 19 de febrer i finalitzarà el pròxim 31 d'octubre de 2020.

Si desitges més informació, pots contactar amb l'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola, Servei Santa Pola Empreses a través del telèfon 965417136 (Inmaculada Jiménez) o enviar un correu a ijimenezletraadlsantapola.es.