Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

20190122 Firma Vetup

El passat dia 16 de gener de 2020, l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Santa Pola, va signar la seua adhesió a la Creació de la Xarxa Valenciana d'Entitats proveïdores de Formació Professional Ocupacional, formada per Ajuntaments, o Organismes dependents d'ells, de la Comunitat Valenciana que desenvolupen cursos de formació professional ocupacional, tallers d'ocupació o qualsevol altre tipus de modalitat de formació oferida per LABORA.

El pertànyer a aquesta Xarxa d'Entitats (juntament amb Ajuntaments de Castelló, València i Alacant, la Diputació de Castelló i el propi Organisme LABORA) ens permet a Santa Pola el participar en el projecte Europeu, liderat per l'Ajuntament d'Alzira) VET UP for excelence in Vocational Education in Europe” l'objectiu del qual és reflexionar sobre la Formació Ocupacional i els Certificats de Professionalitat, de cara a millorar el seu impacte, qualitat i eficiència tant per als estudiants com per als ocupadors i crear una cooperació transfronterera amb altres països europeus per a la qualitat i l'atractiu de la formació.

Aquest projecte pertanyent al programa Erasmus+ Acción Clau 3 – Suport a la reforma de polítiques, Xarxes i associacions de proveïdors d'educació i formació professional, té com a socis Europeus: Xarxa Groupement d´Intéret Public pour la Formation Continue et l´Insertion Professionnelle (França), Xarxa Association of Institutions for Vocational Training in Bulgària (Bulgària), 3s Forschungsverein (Àustria) i Universitat d'Economia i Innovació de Lublin (Polònia).

 

20200122 Vetup