Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Data: Setembre 2019 / Estat: Obert

Assumpte: Edició i enregistrament de tres vídeos curts "Vox-pop Vídeos", format entrevistes a persones rellevants del municipi que presenten de forma breu diferents perspectives o punts de vista del projecte Active NGOs URBACT III.

Termini de durada: Des de la seua adjudicació fins al 16 de desembre de 2019.

Termini i lloc de presentació de l'oferta: Es presentarà com a màxim el dia 11 de setembre a les 12.00 hores al següent correu electrònic: mcgonzalezEnlacesadlsantapola.es

Pressupost: Màxim de 2.000,00 € (IVA inclòs).

Requisits de l'oferta:  Els vídeos tindran una durada màxima de 3 minuts i contindran almenys:

  • Entrevistes a diferents persones en llocs diferents incloent la veu en off per a l'entrada de diferents imatges de llocs o actuacions, apareixent el rètol de la identificació de la persona i subtítol; tot això incloent els logos del projecte URBACT i de l'Ajuntament (principi i fi).
  • Tant l'entrada com el final del vídeo apareixerà imatges de Santa Pola, a decidir (recursos patrimonials, històrics, edificis municipals, etc).
  • Música motivacional.
  • Cada vídeo comptarà amb una sèrie d'entrevistes curtes que aporten diferents punts de vista dels beneficis del projecte Active NGOs.
  • De la part contractant es facilitaran contactes per a la realització de les entrevistes.
  • El primer vídeo s'entregarà abans del dia 21 d'octubre del present, i la resta de vídeos abans de finalitzar l'any.
  • Es presentarà en diversos formats (youtube/ mòbil /instagram i web).
  • Els vídeos tindran una qualitat i format similar als publicats en la pàgina web URBACT