Serveis

Acces Novetat

Placiutat agenda2030

Europa UE

Proveïdors

D'acord al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el seu perfil de contractant.

En el perfil del contractant es podran incloure qualsevol dada o informació referent a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, com ara licitacions obertes, contractacions programades, contractes adjudicats, etc i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que puguen utilitzar-se per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació.

Procediments de contractació en curs (0)

Procediments de contractació tancats (1)

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico Instagram ico

Scroll to top