Serveis

Acces Novetat

Placiutat agenda2030

Europa UE

Proveïdors

Tramitació de tots els temes relacionats amb el personal contractat per l’organització , (contractes, nòmines, assegurances socials, IRPF, certificats, vacances, permisos, altes, baixes i variacions en la Seguretat Social, canvis de contractes en jornada laboral, reconeixements mèdics, baixes per IT i AT, etc.), vetllant per l’acompliment de les normes establides i de la normativa vigent en legislació laboral.

  • Gestió contractes, nòmines ...etc
    • Càlcul de les retribucions de la plantilla i realització de les nòmines dels treballadors.
    • Comunicació dels Processos d’Incapacitat Temporal i Accidents de Treball segons els terminis establerts.
    • Gestió de la documentació contractual dels treballadors (altes, contractes, LOPD, baixes, modificacions, documentació final contracte laboral, etc).
  •  Gestió de vacances i llicències .

Gestió i tramitació de les sol•licituds de permisos, vacances i assumptes propis, com també les autoritzacions de dietes i quilometratges.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico Instagram ico

Scroll to top