Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

“A Santa Pola al març es va tornar a disminuir la desocupació considerablement, aquesta vegada en més de cent persones (exactament 123), la qual cosa suposa una disminució de quasi el 6%, sobre l'inici de l'any 2019”.

“Santa Pola aporta un terç del descens de la comarca (437 aturats menys a la comarca, per 123 a Santa Pola), sent el seu descens sobre febrer 2019 d'un 4,76%, mentre que a la comarca del Baix Vinalopó, només es va descendir en un 1,47%”.

“Al març de 2019 es van subscriure 824 contractes, la qual cosa suposa un important augment de la contractació en quasi el 57% sobre el mes anterior, i malgrat això la desocupació va disminuir només en 123 persones”.

El nombre d'aturats a Santa Pola del mes de març 2019 és de 2.462 persones, la qual cosa suposa una disminució en aquest mes de 123 persones, és a dir, una disminució del 4,76% respecte al mes anterior (febrer 2019) i una disminució del 3,60% respecte al mateix mes de l'any passat (març 2018).

Sent un mes de descens de la desocupació en tots els territoris el major descens es registra a Santa Pola, tant en aquest mes com en el primer trimestre de l'any 2019,tal com es pot constatar en el següent quadre:

Període  Santa Pola  Comarca   Província Comunitat  Espanya 
 març 2019  -4,76%  -1,47%  -1,88%  -1,33%  -1,03%
 gener/març 2019  -5,20%  -1,04%  -2,17%  -0,83%  -0,93%

En agricultura no hi ha hagut variació, en indústria 10 aturats menys; En el sector dels serveis s'ha descendit en 119 persones que suposa quasi el 6%, donant-se un augment de huit persones en la construcció, la qual cosa suposa solament un 1%.

Les activitats econòmiques que més han obtingut descens d'aturats són l'hostaleria i el comerç, donant-se el pitjor resultat en l'activitat de construcció on s'ha registrat una major desocupació, arribant a ser 187 aturats (quasi un 8% del total).

Quant als grups d'edat, la franja de 25 a 44 anys és la que ha obtingut el major descens amb 82 persones, per contra la franja dels menors de 25 anys sol ha descendit en 13 persones i la de majors de 44 anys ha tingut un descens de 28 persones.

Quant al sexe és important destacar que la desocupació femenina ha descendit més (73 dones), que el masculí que ha descendit en 50 persones, en tots dos casos el descens el trobem en la franja de 25 a 44 anys.

D'altra banda, quant a contractes realitzats a Santa Pola, podem dir que al març s'han subscrit 824 contractes, 297 contractes més que els que es van realitzar al febrer passat (un augment del 57%), suposant quasi el 45% del total del trimestre.

Del total dels 824 contractes:

  • Només 91 van ser indefinits. És a dir que quasi el 89% dels contractes subscrits van ser temporals (733) contractes.
  • 303 són a jornada completa, la qual cosa suposa el 37% i 521 van ser a jornada parcial, és a dir, el 63%, un percentatge superior a l'acumulat del trimestre.
  • 450 van ser subscrits per homes i 374 per dones, que només signifiquen el 45,40% del total.
  • La franja de 25-44 anys la que més contractes va sumar amb 445, representant el 54% del total de contractes i d'aqueixos contractes 220 van ser per a dones i 225 per a homes.
  • Els contractes celebrats amb persones de nacionalitat espanyola ascendeixen a 660, la qual cosa suposa el 80% i els celebrats amb persones de nacionalitat estrangera van ser 164, és a dir el 20%. Percentatges similars a l'acumulat del trimestre.

Resumint el mes de juliol dels 824 contractes subscrits, només el 37% a jornada completa, el 45,40% van ser per a dones, sent el col·lectiu de 25 a 44 anys el que millors resultats van obtindre amb un 54%, sent les activitats relacionades amb els serveis les que més van contractar, significant més del 85% dels contractes, i el 80% dels contractes van ser destinats a contractar persones de nacionalitat espanyola.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top