Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Data: Febrer 2019 / Estat: Tancada

Objecte del contracte menor:

Assessorament i gestió de projectes europeus per a la presentació en diverses convocatòries de programes europeus.

Requisits de l'oferta:

Actuacions en consultoria integral per a la captació de fons europeus duent a terme les següents actuacions:

  • Cerca i notificació de convocatòries.
  • Preparació, assistència en iniciatives europees en les quals Santa Pola sigui soci o líder, programes com: URBACT Action Planning Networks, Europa pels Ciutadans, Erasmus + Juventud, etc.
  • Gestió i posicionament a nivell europeu en consorcis, xarxes, plans d'acció, esdeveniments internacionals, jornades, etc.
  • Disseny, planificació i redacció de propostes per a participar de manera eficient en les diferents convocatòries.
  • Traducció a l'anglès dels documents dels projectes.
  • Reunions amb tècnics i equip de govern per a assessorament, assistència i informació de projectes.

 Condicions econòmiques:

  • Màxim 5.000 euros (IVA no inclòs) per a 4 mesos, i en tot cas, fins que recaigui l'adjudicació del Servei d'Assessorament i Assistència Tècnica en la Captació de Fons Europeus.
  • Únicament es valorarà l'oferta econòmica que resulti més avantatjosa per a l'organització.

 Presentació d'ofertes:

Totes aquelles empreses que estiguin interessades a presentar pressupost, podran remetre la seva proposta a través de l'emplenament del "Annex III Oferta de l'empresa" signat i segellat, així com una proposta tècnica dels treballs a realitzar, adequant-se segons apartat de "Actuacions en consultoria integral per a la captació de fons europeus" (proposta de projectes a presentar com a soci i/o lider, etc.).

Tots dos documents hauran de remetre's al correu electrònic mcgonzalezletradlsantapola.es,amb data límit 20 de febrer de 2019 (24:00 hores).

Annex III Oferta de la empresa

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top