Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

"A Santa Pola a l'agost es va tornar a disminuir la desocupació, aquesta vegada en 21 persones, la qual cosa suposa una disminució de gairebé el 23%, sobre l'inici de l'any 2018"

 "A Santa Pola a l'agost es va tornar a disminuir la desocupació, aquesta vegada en 21 persones, la qual cosa suposa una disminució de gairebé el 23%, sobre l'inici de l'any 2018"

 "A l'agost de 2018 es van subscriure solament 639 contractes, la qual cosa suposa un descens de la contractació en gairebé el 48% sobre el mes anterior, i malgrat això la desocupació va disminuir en 21 persones"

  El nombre d'aturats a Santa Pola del mes de juliol 2018 és de 2.139 persones, la qual cosa suposa una disminució de 21 persones, és a dir, una disminució del 0,97% pel que fa al mes anterior (juliol 2018) i una disminució del 3,78% pel que fa al mateix mes de l'any passat (Agost 2017).

En aquesta ocasió solament a Santa Pola ha existit disminució de la desocupació, mentre que en la resta de territoris s'ha augmentat, sobretot en el cas de la nostra comarca del Baix Vinalopó on va pujar la desocupació de manera considerable malgrat els nostres bons resultats, tal com es pot constatar en el següent quadre:

Període

Santa Pola

Comarca

Provincia

Comunitat

Espanya

Julio 2018

-0,97%

3,60%

2,33%

2,08%

1,50%

 

Durant els últims mesos (Febrer-Agost) de l'any 2018, s'ha mantingut el descens mensual de la desocupació, havent obtingut un descens total aquest any de 625 persones, que suposa un descens del 22,61%.

El descens de la desocupació en l'agricultura ha estat de quatre persones, seguit per la indústria amb un aturat menys; En el sector sense activitat econòmica definida i en els serveis s'ha descendit en tretze persones que suposa gairebé el 62% respectivament, donant-se un augment de deu persones en la construcció, és a dir un augment del 48%.

Les activitats econòmiques que més han obtingut descens d'aturats són l'hostaleria i el comerç, donant-se el pitjor resultat en l'activitat de construcció on s'ha registrat una major desocupació, arribant a ser 180 aturats (8,42% del total).

Quant als grups d'edat, la franja de 25 a 44 anys és l'única que ha obtingut un augment de vuit persones, per contra les franges dels majors de 44 anys i la dels menors de 25 anys han tingut uns descensos de 10 i 19 persones respectivament.

Quant al sexe és important destacar que la desocupació femenina ha descendit solament en 3 dones, mentre que el masculí ha descendit en 18 persones, d'altra banda el descens de l'atur dels homes ho trobem a la franja de majors de 44 anys.

D'altra banda, quant a contractes realitzats a Santa Pola, podem dir que a l'agost s'han subscrit 639 contractes, 706 contractes menys que els que es van realitzar al juliol passat (una disminució del 47,50%).

Del total dels 639 contractes:

  • solament 70 van ser indefinits. És a dir que gairebé el 90% dels contractes subscrits van ser temporals (569) contractes.
  • 278 són a jornada completa, la qual cosa suposa el 43,50% i 361 van ser a jornada parcial, és a dir, el 56,50%, dades similars que l'acumulat d'aquest any 2018.
  • 358 van ser subscrits per homes i 281 per dones, que solament signifiquen el 43,97% del total.
  • La franja de 25-44 anys la que més contractes va sumar amb 338, representant gairebé el 53% del total de contractes i d'aquests contractes 144 van ser per a dones i 194 per a homes.
  • El 81,37% dels contractes estan relacionats amb l'activitat de serveis, i més en concret, treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors, amb 520 contractes.
  • Els contractes celebrats amb persones de nacionalitat espanyola ascendeixen a 546, la qual cosa suposa gairebé el 86% i els celebrats amb persones de nacionalitat estrangera són 93, és a dir el 14%. Gairebé dos punts menys que les dades acumulades en aquest any 2018.

Resumint en el mes de juliol dels 639 contractes subscrits, el 43,50% a jornada completa, el 43,97% van ser per a dones, sent el col·lectiu de 25 a 44 anys el que millors resultats van obtenir amb gairebé un 53%, sent les activitats relacionades amb els serveis les que més van contractar, significant el 81,37% dels contractes, i el 86% dels contractes van ser destinats a contractar persones de nacionalitat espanyola.

Seu electrònica


Registro

Cita Previa

Prog. Subvencionats

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top