Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Data: Agost 2018 / Estat: Tancat

L'ADL de Santa Pola ha rebut una subvenció de la Consellería d'Educació, Recerca, Cultura i Esports per a la realització del Programa Formatiu de Qualificació Bàsica “Operacions Auxiliars de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics” curs 2018-2019.

Aquest programa va dirigit a 15 joves escolaritzats o descolaritzats, entre 16 i 21 anys, que no hagin finalitzat estudis d'AIXÒ.

El programa està previst que s'iniciï el 20 de setembre de 2018 i finalitzarà el 14 de juny de 2019.

Aquest curs tindrà una durada de total de 1012 hores l(960 hores subvencionades i 52 hores no subvencionades), de les quals 134 hores seran de pràctiques dels alumnes en empreses (FCT).

En la normativa dels PFCB s'estableix que s'han de contractar les assegurances d'accidents dels alumnes i de responsabilitat civil de professors i alumnes, per la qual cosa aquelles COMPAÑIASASSEGURADORES que ho considerin oportú podran presentar els seus pressupostos en l'ADL.

Tal com estableix l'Ordre 41/2016, de 29 de juliol que regula aquests programes formatius, és obligatori que es compleixin amb les cobertures per accidents de l'alumnat i per responsabilitat civil tant de formadors com a alumnes. En concret, l'assegurança d'accidents dels alumnes ha de ser efectiu des de l'inici del programa fins a la seva finalització, inclòs el període de formació en centres de treball (FCT), i almenys la següent cobertura i sempre sense franquícia:

  • Assistència mèdica, farmacèutica i hospitalària per quantia il·limitada de qualsevol accident durant l'horari de desenvolupament del programa, incloent el temps necessari per al desplaçament de l'alumne des de la seva residència habitual al lloc d'impartició. El desplaçament haurà de cobrir qualsevol mitjà de locomoció.
  • Assistència mèdica, farmacèutica i hospitalària per quantia il·limitada de qualsevol accident durant l'horari de desenvolupament del programa inclòs el període de FCT, incloent el temps necessari per al desplaçament de l'alumne des de la seva residència habitual al lloc d'impartició i realització del mòdul de FCT. El desplaçament haurà de cobrir qualsevol mitjà de locomoció.
  • Indemnització mínima de 12.020 euros per defunció i de 24.020 euros per invalidesa permanent i absoluta, derivats d'un accident en el desenvolupament del programa, inclòs el període de FCT, o en el desplaçament al lloc d'impartició i de realització de les pràctiques (FCT).

Les quanties de tots dos tipus d'indemnitzacions seran actualitzables, si escau, en les respectives convocatòries.

Aquelles asseguradores que ho desitgin poden presentar PRESSUPOST de pòlissa d'Assegurances d'Accident d'alumnes i de Responsabilitat Civil d'alumnes i professors, amb les característiques establertes en la normativa corresponent al PFCB, fins al dia 10 de setembre, havent de ser remesos els pressupostos al següent correu electrònic: rantonletraadlsantapola.es