Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

“A Santa Pola es disminueix la desocupació en el mes de maig en 42 persones, la qual cosa suposa una disminució del 10%, sobre l'inici de l'any 2018”

“Al maig 2018 es van subscriure 754 contractes, el major numere de contractació mensual en enguany 2018, que ja ha registrat un total de 3.073 contractes”

El nombre d'aturats a Santa Pola el mes de  maig 2018 és de 2.487 persones, la qual cosa suposa una disminució de 42 persones, és a dir, una disminució de l'1,66% pel que fa al mes anterior (abril 2018) i una disminució del 4,46% pel que fa al mateix mes de l'any passat (maig 2017), amb un descens de 116 desocupats.

La disminució de la desocupació a Santa Pola ha sigut igual que a la Comunitat Valenciana i menor que en altres territoris, tal com es pot constatar en el següent quadre:

Període Santa Pola Comarca Província Comunitat Espanya
Maig  2018 -1,66% -2,29% 2,49% -1,66% 2,51%

 

L'any 2018, vam tenir un descens de 277 persones, que va suposar un descens del 10,02%, amb baixades mantingudes des del mes de febrer 2018.

Les dades de maig 2018 ens remunten en el mateix mes a l'any 2.009 i a períodes estivals d'any anteriors, la qual cosa no és una mala notícia, però que hem de millorar, sobre tenint en compte el numere de contractes que s'han realitzat.

El sector sense activitat econòmica definida ha augmentat en 33,33% (14 persones) i el d'agricultura ha augmentat amb un 14,29%, donant-se descensos de la  desocupació principalment en serveis en un quasi 97,62%, seguit de la indústria i la construcció amb 26,19% i 23,81% respectivament.

Quant a l'edat  i el sexe és important destacar que la desocupació en les dones han descendit en 14 persones i els homes en 28, és a dir que el descens de les dones va suposar solament un 33,33% del total del descens, d'altra banda la franja de 25 a 44 anys és la major descens ha tingut (70 persones) i els majors de 44 anys on s'obtenen el pitjor resultat en suposar un augment 23 persones, seguit dels menors de 25 anys els qui van augmentar en 14 persones.

Quant al nivell formatiu és destacable que tots els col·lectius han tingut descensos d'aturats, el col·lectiu de persones sense graduat escolar ha disminuït el seu percentatge de desocupació, arribant al 42,86% del total d'aturats, ja que aquest mes ha sigut el col·lectiu que major descens ha tingut amb 18 persones de les 42 que han descendit, seguit dels qui tenen graduat escolar o equivalent que suposen quasi el 29%.

D'altra banda, quant a contractes realitzats a Santa Pola, podem dir que al maig s'han subscrit 754 contractes, 174 contractes més que els que es van realitzar a l'abril passat, amb la paradoxa que la desocupació en aqueix període solament va descendir en 42 persones.

Del total dels contractes,  316 són a jornada completa, la qual cosa suposa el 42%  i com a dada menys esperançadora, 438 són a jornada parcial, és a dir, el 58%, dades alguna cosa pitjors que l'acumulat d'enguany 2018 (55,58%).

Dels 754 contractes, 360 van ser subscrits per homes i 394 per dones, que signifiquen el 52,25% del total.

La franja de 25-44 anys la que més contractes va sumar amb 442, representant el 58,62% i d'aqueixos contractes el 54,30% van ser per a dones.

El 86,21% dels contractes estan relacionats amb l'activitat de serveis, i més en concret, treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors.

Els contractes celebrats amb persones de nacionalitat espanyola ascendeixen a 622, la qual cosa suposa el 82,49% i els celebrats amb persones de nacionalitat estrangera són 132, és a dir el 17,51%, quatre pintos més que el mes anterior.

Resumint en el mes de maig dels 754 contractes subscrits, el 42% a jornada completa, el 52,25% van ser per a dones, sent el col·lectiu de 25 a 44 anys el que millors resultats van obtenir amb un 58,62%, sent les activitats relacionades amb els serveis les que més van contractar, significant el 86,21% dels contractes.

Caldria seguir destacant que l'ocupació que es crea no és gens estable, és precari i poc diversificat, doncs en aquest mes de maig de l'any 2018, s'han celebrat 754 contractes, i així i tot, la desocupació sola ha disminuït en 42 persones, seguint la tendència de l'any on es van registrar 3.073 contractes i solament va descendir la desocupació en 277 persones, és a dir una diferència de quasi 2.800 persones, major quantitat que la mitjana mensual d'aturats.

Seu electrònica


Registro

Cita Previa

Prog. Subvencionats

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top