Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Recentment s'ha publicat la Convocatòria pública del programa Xpande, una oportunitat per a aquelles empreses que volen internacionalitzar-se i explorar nous mercats.

El programa té com a objectiu potenciar el procés d'internacionalització de les empreses a través d'un assessorament personalitzat conforme a una metodologia moderna i sustentada en tècniques d'intel·ligència competitiva que té com a fi última oferir a l'empresa un Pla d'Internacionalització que li permeta obrir nous mercats i millorar la seua competitivitat.

El programa consta de dues fases:

  • Fase 1. Assessorament per a l'elaboració d'un Pla d'Internacionalització.

o    Fase 1a: Selecció de Mercats.

o    Fase 1b: Accés al Mercat.

  • Fase 2. Ajudes per al desenvolupament del Procés d'Internacionalització.

Les ajudes van destinades a totes les empreses de la província de València que complisquen els següents requisits:

  • Ser una pime (xicoteta o mitja empresa) o autònom.
  • Estar al corrent de pagaments de les seues obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.
  • Complir la normativa d'ajudes de minimis segons el  previst en el Reglament (CE) 1998/2006.
  • Estar donat d'alta en el Cens del IAE, secció 1: activitats empresarials, industrials, comercials i de serveis.
  • No trobar-se culpable en cap de les prohibicions al fet que fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003.

Cofinançat per Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Els costos de la fase 1 seran prefinanciados íntegrament per la Cambra de comerç i la Càmera d'Espanya, no suposant desemborsament algun, ni cost per part de la PIME beneficiària.

El finançament per al desenvolupament d'aquests serveis serà aportada en un 50 % pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50 % per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i la Cambra de comerç d'Espanya.

El pressupost elegible per empresa associat a l'execució de les accions de la fase 2 ascendeix a la quantitat màxima de 9.000€ (IVA no inclòs), que hauran de ser prefinanciados íntegrament per l'empresa beneficiària.

El finançament de l'import elegible d'aquestes accions serà aportada en un 50 % pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional i en un 50 % per l'empresa beneficiària, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda que reba l'empresa serà de 4.500€, sempre que es justifiquen les   despeses en els termes i terminis acordats.

Les sol·licituds s'acceptaran a partir del 6 de juny de 2018 a les 8 h. i fins al 30 de setembre de 2018 a les 14 h.

Més informació en http://www.camaravalencia.com/es-es/internacional/paginas/ayudas/xpande.aspx

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top