Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Data: maig 2018 / Estat: Tancat

Assumpte: Proveïdors d'assegurances d'accidents i responsabilitat civil, cursos de projecte AP-POEJ Forma-Empra Joves Santa Pola.

L'Agència de Desenvolupament Local ha rebut subvenció del FSE en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (ajudes AP-POEJ), ajudes convocades per la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, del Ministeri de Presidència i per a les Administracions Territorials, i que es destinaran a la realització d'itineraris formatius (cursos de formació), dirigits a joves menors de 30 anys, no ocupats ni integrats en sistemes d'educació i/o formació i inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a millorar la seua formació i empleabilidad.

S'han previst dos itineraris de formació que inclouran mòduls formatius i pràctiques professionals en empreses (80h), que requereixen de la contractació de les assegurances necessàries per al període de durada aquestes accions formatives.

Itinerari Formatiu 1: “Activitats auxiliars de comerç”

Desglossament de mòduls a impartir en el curs:

Mòduls Formatius i de Pràctiques ProfessionalsHores
Mòdul Formació Professional Específica “Activitats Auxiliars de Comerç” 230
Mòdul Transversal d'Idiomes: Anglés Atenció Comercial 50
Mòdul Transversal de NNTT: Competències Digitals 30
Mòdul Transversal d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 20
Mòdul de Pràctiques Professionals 80
Tutorias i Orientació 36
Total   446

 Nº Hores: 446 h.

Nº Alumnes: 12.

Hores/Dia: 5 h. (dilluns a divendres).

Horaris i dates del curs: Per determinar.

Lloc d'impartició: Aules de Formació ADL C/Girona, 2.

 

Itinerari Formatiu 2: "Operacions bàsiques de restaurant i bar"

Desglossament de mòduls a impartir en el curs:

Mòduls Formatius i de Pràctiques ProfessionalsHores
Mòdul de Formació Professional Específica “Opera. Bàsiques Restaurant i Bar” 210
Mòdul Complementari: Manipulador d'Aliments i Gestió d'Al·lergògens 10
Mòdul Transversal d'Idiomes: Anglés Atenció Hostaleria 50
Mòdul Transversal de NNTT: Competències Digitals 30
Mòdul de Pràctiques Professionals 20
Mòdul Transversal d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 80
Tutorias i Orientació 36
Total   436

Nº Hores: 436 h.

Nº Alumnes: 12.

Hores/Dia: 5 h. (dilluns a divendres).

Horaris i dates del curs: Per determinar.

Lloc d'impartició: Aules de Formació ADL C/Girona, 2.

Per a tots dos cursos es requereix Pressupost d'assegurança d'accidents dels alumnes així com segur de responsabilitat civil per a alumnes i professors amb les següents característiques i/o condicions:

En concret, l'assegurança d'accidents dels alumnes ha de ser efectiu des de l'inici del curs fins a la seua finalització, inclòs el període en el qual es realitzen les pràctiques professionals en empreses, i almenys tindran les següents cobertures sense franquícia:

  • Assistència mèdica, farmacèutica i hospitalària per quantia il·limitada de qualsevol accident durant l'horari de desenvolupament del curs inclòs el període de pràctiques professionals en empreses, incloent el temps necessari per al desplaçament de l'alumne des de la seua residència habitual al lloc d'impartició i realització del mòdul de pràctiques professionals. El desplaçament haurà de cobrir qualsevol mitjà de locomoció.
  • Indemnització mínima de 12.020 euros per defunció i de 24.020 euros per invalidesa permanent absoluta i/o parcial, derivats d'un accident en el desenvolupament del curs, inclòs el període de pràctiques professionals en empreses, o en el desplaçament al lloc d'impartició i de realització de les pràctiques professionals en empreses.
  • Segur de Responsabilitat Civil de l'alumnat i del professorat del curs.

Aquelles asseguradores que ho desitgen poden presentar Pressupost de pòlissa d'assegurances d'accident d'alumnes i de responsabilitat civil d'alumnes i professors, amb les característiques citades anteriorment, fins al dia 25 de junio de 2018, havent de ser remeses al següent correu electrònic.: rantonletraadlsantapola.es.

Seu electrònica


Registro

Cita Previa

Prog. Subvencionats

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top