Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d'abril de 2018 

Estat
: Oberta

Assumpte: Contractació "Elaboració de l'Estratègia del Pla Ciutat Santa Pola". 

Les ciutats són un important motor per a desenvolupar el territori en l'aspecte socioeconòmic, tenint com a repte seguir creant benestar, estabilitat i riquesa. Les polítiques europees, nacionals i locals dels últims anys destaquen la preocupació existent pel desenvolupament futur de les nostres ciutats, posant de manifest no solament l'impacte de la crisi i dels problemes actuals que pateixen, sinó també les oportunitats que tenen per a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Nombrosos Ajuntaments, representats per les seues Agències de Desenvolupament Local són conscients del nou paper de les ciutats en una economia cada vegada més global, dels canvis urbans, socials i culturals que es produeixen en el seu entorn, així com de posar en valor els seus actius i recursos més importants i trobar noves vies de desenvolupament per a la ciutat.

Així és com L'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola, (d'ara endavant l'ADL), té l'encomana de gestionar la planificació estratègica del municipi Santa Pola i disposa actualment d'una Oficina Tècnica del Pla per a la gestió i supervisió dels treballs relacionats amb aquest Pla.

D'aquesta manera, l'ADL compta amb un “Diagnòstic integrat de la situació actual del municipi de Santa Pola” realitzat recentment segons metodologia HDP (Fets, Desafiaments i Projectes), convertint-se com documente base i punt de partida per a la “Elaboració de l'Estratègia del Pla Ciutat de Santa Pola”.

És pel que, una elaboració de la “Estratègia del Pla Ciutat de Santa Pola” permetrà modificar les dinàmiques actuals que estancen l'avanç del desenvolupament local i abordar amb antelació els canvis previsibles per a aconseguir la ciutat desitjada. Des d'una perspectiva global, es pretén integrar de manera consensuada els objectius i actuacions necessàries per a la millora i transformació de la ciutat, compartida amb el desitjat per la majoria social, a través de l'engegada de processos de participació ciutadana.

Per tant, aquesta estratègia comptarà amb la Participació Ciutadana de tots els agents implicats, entre els quals es troben la Corporació Local, el personal municipal, els ciutadans en general, el teixit empresarial i associatiu, els joves, adolescents, xiquets i xiquetes, etc., sent fonamental la implicació i visió de totes les parts interessades del municipi.

En definitiva, l'ADL assegurarà que aquest procés siga participatiu en totes les seues fases d'acord amb l'Estratègia Europea 2020, garantint un creixement intel·ligent, sostenible i integrador que farà un municipi millor, al servei de tots els ciutadans.

Contingut de l'encàrrec

Termini d'execució del Servei: Un màxim de sis mesos des de la data d'adjudicació, amb prorroga de dos mesos, havent d'estar degudament justificat.

Preu del contracte: Màxim de 10.000 € (IVA Inclòs).

Condicions de pagament: La contraprestació del servei de realitzarà en finalitzar i lliurar el document definitiu objecte d'aquest contracte, recepcionado i conforme. 

Nota informativa: Totes aquelles empreses que estiguen interessades a presentar pressupost per a la realització de la "Elaboració de la Estratègia del Pla Ciutat", podran remetre la seua proposta al correu electrònic mcgonzalezletraadlsantapola.es, amb data límit el 30 d'Abril de 2018.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top