Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

"La Unió Europea concedeix una subvenció de formació a l'ADL per a millorar la empleabilidad dels joves menors de 30 anys inscrits en Garantia Juvenil"

El passat dia 1 de febrer es va publicar la Resolució de 29 de gener de 2018 de la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, per la qual es resol la 2ª convocatòria 2017 d'ajudes del FSE, destinades a la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

En aquesta resolució s'estableixen els projectes aprovats per a aquesta convocatòria, sent seleccionat el Projecte "Forma-Ocupació Joves de Santa Pola" sol·licitat per l'ADL en el mes d'octubre. Concretament, s'ha rebut una subvenció per import de 55.961,01 €, sent el cost total del projecte a executar de 60.900 €.

El projecte es dirigeix 24 joves de la localitat, majors de 16 anys i menors de 30 anys, i inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que no estiguen treballant ni estudiant en sistemes d'educació i/o formació en el moment de ser seleccionats/as per a aquest programa.

L'objectiu principal d'aquest projecte és aconseguir la empleabilidad dels nostres joves promovent activitats de formació per a l'ocupació.

S'han previst dues accions formatives, concretament, el curs d'Activitats Auxiliars de Comerç (440 h.) i el curs d'Operacions bàsiques de restaurant i bar (430 h.), en cadascun d'ells s'integraran 12 alumnes/as.

Es contempla realitzar el següent itinerari formatiu per a cadascun dels cursos:

  • Formació professional per a l'ocupació.
  • Pràctiques professionals.
  • Formacions Transversals: idiomes, noves tecnologies i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
  • Tutories i Orientació.

Destacar que dels 24 alumnes, almenys el 62 % han de ser dones i es consideren col·lectius prioritaris als aturats de llarga durada i les persones en situació de major vulnerabilitat (discapacitats, immigrants i població gitana) als quals es prestarà una especial atenció.

Està previst que els cursos s'impartisquen a partir del mes de març.

En tots dos cursos s'ha previst una ajuda econòmica per a l'alumnat d'11 € per dia assistit, per a incentivar la seua participació en el programa.

Des de l'ADL volem fer una crida als joves que vulguen participar en aquest projecte perquè acudisquen a informar-se sobre els requisits d'accés necessaris i els passos a seguir per a inscriure's en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en cas que no estigueren ja registrats.

Les persones interessades poden dirigir-se al servei de formació en la C/Drassanes, nº 4, o bé inscriure's a través del següent enllaç:

Inscriure's en els cursos

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top