Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Contacto

Acces Novetat

Durant el mes d'Abril a Santa Pola va descendir la desocupació en quasi un 5%, el major percentatge registrat de la resta de territoris comparats. El descens acumulat enguany 2017 se situa en un al voltant del 7%.

El nombre d'aturats a Santa Pola del mes d'Abril 2017 és de 2.673 persones, la qual cosa suposa una disminució de 123 persones, és a dir, un descens del 4,40% pel que fa al mes anterior (març 2017) i una disminució del 7,25% pel que fa al mateix mes de l'any passat (abril 2016), la qual cosa suposa 209 desocupats menys.

La disminució de la desocupació a Santa Pola ha sigut major que en altres territoris tal com es demostra en el següent quadre:

  • Santa Pola: 4,40%
  • Comarca: 0,39%
  • Província: 2,91%
  • Comunitat: 2,09%
  • Espanya: 3,49%

Per a trobar aquestes dades de desocupació ens hem de remetre a l'any 2009, en el qual havien registrats 2.517 aturats.

En aquest mes d'abril es manté la tendència a la baixa que s'ha mantingut des de Gener de l'any, en el qual havien 2.880 aturats, amb descensos del 0,90%, del 2,03% i ara del 4,40%. La baixa des de Desembre 2016 a Abril 2017 és de 198 aturats el que suposa un descens del quasi 7%.

Quant a la població activa (dades pròpies) l'any passat ens situàvem en un percentatge del 15,19% i enguany ho baixem al 14,47%, un descens de poc menys d'un punt. Hem de destacar que entre Gener de l'any 2016 i Abril de 2017, la baixada ha sigut d'un 1,54%.

Quant a l'activitat empresarial, cal destacar que el major descens de desocupació se situa en el sector serveis amb 94 aturats menys (76,42%) i dins de serveis en l'activitat econòmica d'hostaleria, on ha descendit en 66 persones.

Quant a l'edat i el sexe és important destacar que les dones han descendit en 64 persones (52,03%), mentre que els homes en 59, i que és en la franja de 25 a 44 anys on s'obtenen les millors dades en suposar el 74% del descens, quedant a l'una (26%) els altres dos grups d'edat, és a dir menors de 25 anys i majors de 44 anys.

Quant al nivell formatiu és destacable que han descendit en un 69% aquells que no tenen graduat escolar, seguits dels qui ho tenen o equivalent formació, i l'únic ascens es dóna en els quals tenen estudis universitaris, no arribant al 2% del total.

D'altra banda, quant a contractes realitzats a Santa Pola, podem dir que a l'abril s'han subscrit 716 contractes, 116 contractes més que els que es van realitzar al març d'aquest mateix any, és a dir un augment del 19,33%.

D'aquests contractes sol 67 són indefinits, que suposen un 9,35% del total de contractes subscrits i 649 són contractes temporals, és a dir més el 90% del total.

De tots els contractes 254 són a jornada completa, la qual cosa suposen quasi el 36% i 462 són a jornada parcial, és a dir, el 64%.

El 53% dels contractes es van subscriure amb homes i el 47% amb dones i la franja de 25-44 anys la que més contractes va sumar amb 406, és a dir representant una mica més del 56%.

El 84% dels contractes estan relacionats amb l'activitat de serveis, i més en concret, restauració i comerç.

Els contractes celebrats amb persones amb nacionalitat espanyola ascendeixen a 600, la qual cosa suposa el 83,80% i els celebrats amb persones amb nacionalitat estrangera són 116, és a dir el 16,20%.

L'altra cara de la notícia, i que ens preocupa, és la gran rotació de les contractacions, doncs si s'han fet 716 contractes i solament ha descendit la desocupació en 123 persones, a primera vista sembla que les persones que ja no estan en la desocupació han sigut contractades diverses vegades en el mateix mes i per açò hi ha molts més contractes (quasi sis vegades més) que menys aturats, o que havent-se contractat a 716 persones i descendit solament 123 aturats, es deu que s'han rescindit 593 contractes, encara que també cabria la possibilitat que en aquest mes s'hagueren donat d'alta en el SERVEF una gran quantitat de nous aturats, encara que no sembla el més realista.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top