Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Este matí s'ha celebrat la reunió de la Taula per la Formació que des de l'any 2001 convoca l'Agència de Desenrotllament Local de Santa Pola amb l'objectiu d'analitzar, reflexionar i conéixer la situació actual d'oferta formativa que es desenrotlla en el municipi per a adequar-la a les actuals demandes de formació dels treballadors desocupats, ocupats i empresaris, així com per a analitzar les carències reals de formació per a intentar cobrir-les, tenint en compte les infraestructures i instal·lacions amb les quals compta l'Ajuntament de Santa Pola i l'Agència de Desenrotllament Local.

Segons ens comenta el Regidor Delegat de l'ADL, D. Jorge Perelló: "La taula per la formació es reunix de forma anual i cada vegada que l'Agència de Desenrotllament Local creu convenient conéixer les necessitats formatives d'associacions empresarials, agents socials i centres educatius de la localidad".

Des de l'Agència de Desenrotllament Local es planifica l'oferta formativa tenint en compte esta ferramenta de treball que considerem de gran utilitat per a la detecció de les necessitats formatives dels nostres ciutadans.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top