Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

Després de rebre la segona renovació del certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2008 per AENOR l'any passat, l'Agència de Desenrotllament Local esta any ha sigut novament auditada durant el mes de febrer en els Servicis de Formació, Ocupació i Emprenedors.

Com resultat i segons informe de l'Auditoria d'AENOR "se considera que el Sistema de Gestió es troba adequadament implantat, mantingut i respon de forma molt eficaç als requisits de la norma internacional, no havent-se detectat cap no conformitat, si bé apareixen algunes observacions que s'hauran de posar en marxa per a la seua millora. Cal destacar els següents punts forts de l'informe:

  • Els objectius generals de l'organització és continuar establint aliances estratègiques amb diferents organismes i institucions, per exemple en l'àrea de formació a través del CDT.
  • El posicionament en xarxes socials, a fi de maximitzar la visibilitat de l'Agència.
  • Continua destacant la col·laboració de l'Agència amb diferents ONG´s. Per exemple, l'àrea d'Emprenedors ha firmat un conveni de col·laboració amb COCEMFE i ADLYSPE d'Alacant, per a la posada en marxa del "Programa d'emprendimiento adaptado". Mentrestant, l'àrea d'Ocupació ha establit acords amb diverses entitats locals (Creu Roja, Servicis Socials, Cáritas, Aracelia...) per a l'entrega d'acreditacions per a demandants perceptors d'ajudes per desocupació que així ho necessiten. A este respecte destaca el número de certificats per a ajudes assistencials d'entitats locals.
  • A fi d'agilitzar el Servici de l'Ocupació, s'han habilitat ordinadors per a l'ús dels demandants, fomentant-se l'autoservici online, així mateix, s'han creat instruccions per a facilitar el seu ús.
  • Destacar la 5ª edició del curs "la web 2.0 per a busca d'empleo".

Segons el Regidor Delegat de l'Agència de Desenrotllament Local, D. Jorge Perelló, "los resultats d'esta auditoria són el pur reflex del compromís de la Direcció de l'A.D.L. i de tots els seus treballadors en la millora de la prestació dels servicis, per això, continuarem treballant per a comptar sempre amb estos alts estàndards de qualitat i inclús en la difícil situació en què estem passant, tenint sempre com a objectiu principal la creació d'ocupació i afavorir el desenrotllament socioeconòmic del municipio".

Per la seua banda el Gerent, Pepe Mazón, va afegir: "Creyendo que funcionar amb este Sistema de Gestió de la Qualitat és beneficiós per a una bona gestió, hem iniciat gestions de col·laboració amb algunes empreses de la localitat per a la incorporació de ferramentes d'estes característiques per a millorar el seu nivell de competitivitat i recolzar-los en els processos d'emprendedurismo i innovació, amb l'objectiu de mantindre i crear ocupació en el municipio" havent-hi ja firmat convenis de col·laboració per a col·laborar en la implantació de sistemes normalitzats en dos empreses de la localitat.

D'altra banda, l'Agència de Desenrotllament Local ha iniciat l'actualització d'una sèrie d'indicadors de desenrotllament local quant a dades socioeconòmics, territorials i mediambientals a través de la col·laboració de pràctiques universitàries del departament de Geografia de la Universitat d'Alacant. Una vegada finalitzat l'estudi, es podrà disposar del mateix en la pàgina web: www.adlsantapola.es per a la seua consulta i utilització per quants empresaris, emprenedors o associacions que requerisquen de dades municipals actualizados".

I en eixe sentit Jorge Perelló va manifestar que: "este estudi és important per a l'assessorament que donem des de l'Agència de Desenrotllament Local, però que dau l'actual situació que estem vivint, amb canvis i posicionaments constants, estem estudiant ampliar el contingut de l'estudi, per a tindre actualitzat un diagnostique socioeconòmic del municipio", afirmació confirmada per Pepe Mazón, el qual va indicar "de la necessitat d'ampliar la planificació estratègica de l'Agència de Desenrotllament quant a les seues actuals competències, amb una planificació estratègica del municipi, en la que s'hauria de comptar amb les dades actualment disponibles, les dades de l'entorn i les opinions dels agents socials i econòmics, públics i privats de Santa Pola".

Santa Pola ha d'aprofitar els seus punts forts com a ciutat i les oportunitats del seu posicionament i el seu entorn, per a véncer les possibles amenaces de l'exterior, alhora que superar les seues actuals debilitats, amb l'objecte de crear majors índexs de riquesa i per consegüent d'ocupació i benestar social.

auditoria-aenor

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top