Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

La legislació vigent en matèria de protecció de dades reconeix una sèrie de drets als ciutadans, com són el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seues dades personals (ARCO).

L’exercici d’aquests drets és personalíssim i, per tant, ha de ser exercit directament pels interessats davant de cada un dels responsables/titulars dels fitxers.

Accés: és el dret de l’afectat a obtenir informació sobre si les seues pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si és el cas, s’estiga realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen de les esmentades dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes. El responsable del fitxer resoldrà la sol•licitud en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de recepció. L’accés es farà efectiu durant els deu dies següents en què es comunique a l’interessat l’estimació de la seua petició.

Rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquen les dades que resulten ser inexactes o incompletes. El responsable del fitxer resoldrà en el termini màxim de deu dies a comptar des de la recepció de la sol•licitud.

Cancel•lació: és el dret que se suprimisquen les dades que resulten ser inadequades o excessives. El responsable del fitxer resoldrà en el termini màxim de deu dies a comptar des de la recepció de la sol•licitud.

Oposició: és el dret de l’afectat que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal, o de cessament en el fitxer. El responsable d’aquest fitxer resoldrà en el termini màxim de deu dies a comptar des de la recepció de la sol•licitud.

Els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició són drets independents, de tal forma que no pot entendre’s que l’exercici de cap d’ells siga requisit previ per a l’exercici d’un altre. S’ha establit un procediment general per a l’atenció dels drets ARCO dels usuaris, de manera que resulte senzill.

Si vosté desitja exercir els seus drets ARCO ha d’omplir el formulari següent seguint les instruccions i ha d’adjuntar la documentació que s’hi detalla. La presentació de la sol•licitud es podrà realitzar per tres vies: presencial, correu ordinari o e-mail.

descarregar formulari "Drets ARCO" icono word icono pdf icono libreoffice 

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top